Orlen obiecał rządowi dywersyfikację dostaw gazu do Polski po przejęciu PGNiG

27 września 2022, 17:30 Alert

PKN Orlen porozumiał się ze Skarbem Państwa, że będzie kontynuował plany PGNiG po przejęciu na czele z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Strategia podejmowana przez spółkę w zakresie działalności wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodna z Polityką Energetyczną Polski, której główną tezą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego krajowi i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego – czytamy w komunikacie Orlenu. – W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez spółkę prawnie wiążących zobowiązań inwestycyjnych oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony Porozumienia na opracowanie planu naprawczego w celu usunięcia stanu takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych w wysokości precyzyjnie określonej w porozumieniu.

PKN cytowany przez Polską Agencję Prasową podał we wtorek, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia jego zawarcia, przy czym okres ten ulegnie automatycznemu przedłużeniu w okolicznościach wskazanych w porozumieniu, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań inwestycyjnych. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem połączenia spółki z PGNiG, tj. z datą wpisu tego połączenia do właściwego rejestru.

Rząd RP zgodził się na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. PGNiG zwołało na 10 października walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z PKN Orlen. Z kolei walne PKN Orlen w sprawie fuzji z PGNiG odbędzie się 28 września.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

Rząd zgodził się na fuzję Orlenu z PGNiG