Orlen poprawia wyniki mimo problemów z zanieczyszczoną ropą z Rosji (RELACJA)

19 lipca 2019, 14:30 Energetyka

Podczas konferencji wynikowej, PKN Orlen podał dane spółki w drugim kwartale 2019 roku. Odnotowano zysk operacyjny EBITDA wg LIFO na poziomie 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jak podkreśla spółka, wynik został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego.

Konferencja wynikowa Grupy PKN Orlen. Fot. BiznesAlert.pl
Konferencja wynikowa Grupy PKN Orlen. Fot. BiznesAlert.pl

Wyniki

Wiceprezes spółki, Wiesław Protasewicz powiedział, że dzięki zapasom surowca, udało się zażegnać kryzys związany z problemem dostaw ropy z ropociągu Przyjaźń. Trudne otoczenie związane było przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural o (-) 1,7 USD/bbl (r/r). Jak podkreśla spółka, na  rezultat EBITDA wg LIFO złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki segmentu downstream – na poziomie blisko 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 400 mln zł (r/r) – jak i segmentu detalicznego, który wypracował 859 mln zł.

Ponadto, mimo czasowego wstrzymania dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, firma przerobiła w drugim kwartale 8,3 mt ropy dzięki czemu odnotował wzrost wykorzystania mocy o 9 pp (r/r). Spółka podkreśla, że było to możliwe m.in. dzięki konsekwentnej dywersyfikacji kierunków dostaw, umożliwiającej elastyczność zakupową. Wiceprezes spółki, Wiesław Protasewicz przyznał, że dzięki zapasom surowca, udało się zażegnać kryzys związany z dostawami ropy z ropociągu Przyjaźń. Spółka podaje, że w konsekwencji przerób ropy oraz wzrost konsumpcji (r/r) przełożyły się na wzrost sprzedaży o 2% (r/r).

– W drugim kwartale 2019 roku nasze zakłady produkcyjne mogły pracować zgodnie planem i mogły zabezpieczyć dostawy produktów na wszystkie rynki, na których spółka jest obecna. Nasze zakłady produkcyjne odnotowały mniej usterek. To efekt działalności spółki Orlen Serwis, odnotowujemy mniej usterek i awarii. Ważnym aspektem jest optymalizacja także działalności operacyjnej pod względem procesu zakupowego. Będą one centralizowane i będziemy obniżać koszty. Dzięki naszym inwestycjom będzie generować większe przychody. W ostatnim czasie głównym czynnikiem wpływającym na bezpieczną pracę była dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski – powiedział członek zarządu PKN Orlen, Zbigniew Leszczyński.

W drugim kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia o 2,7 mld zł netto (kw/kw), głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,5 mld zł. – To efekt dobrych przepływów finansowych – powiedział Leszczyński.

Orlen podsumowuje drugi kwartał. Rośnie EBIDTA, sprzedaż i przychody

Fuzja

Na początku lipca br. spółka podała na konferencji wynikowej, że koncern złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS. – Rozpoczęło się w ten sposób formalne postępowanie w tej sprawie i liczymy, że decyzja Komisji zostanie przekazana spółce jeszcze w tym roku – powiedział wiceprezes spółki, Wiesław Protasewicz.

PKN Orlen złożył 3 lipca wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos. Wniosek zainicjował formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji. Z harmonogramu wynika, że do 7 sierpnia KE powinna zająć oficjalne stanowisko w sprawie wniosku.

Z wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że wtedy zakończy się pierwsza faza postępowania i Komisja może albo podjąć już ostateczną decyzję w sprawie zgody na koncentrację, albo zdecydować o przejściu do drugiej fazy.

„Z naszej perspektywy, w oparciu o fazę prenotyfikacyjną i dialog z Komisją, spodziewalibyśmy się, że (…) ostateczna zgoda, prawdopodobnie warunkowa, jest nadal osiągalna. To ciągle nasz cel. Po otrzymaniu zgody bylibyśmy w stanie zamknąć transakcję do końca roku. Nasze plany się nie zmieniły” – powiedział jeden z przedstawicieli grupy podczas telekonferencji.  Zamiar przejęcia kontroli nad Grupą Lotos płocki koncern ogłosił pod koniec lutego 2018 roku.

Sawicki: PKN Orlen składa wniosek o przejęcie Lotosu. Co zbada Bruksela?

Produkcja

Segment downstream Koncernu w drugim kwartale  2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, odnotowując wzrost wolumenów sprzedaży o 2 procent rok do roku (w tym benzyny o 11 procent, oleju napędowego o 2 procent, olefin o 30 procent i PTA o 10 procent.) – Pozytywny wpływ na wynik miała poprawa marż rafineryjnych na lekkich i ciężkich frakcjach oraz marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA i nawozach (r/r) – powiedział Leszczyński. – Spadek cen gazu pozytywnie wpłynął na rentowność energetyki kogeneracyjnej, która kontrybuowała do wyniku segmentu na poziomie ok. 200 mln zł – powiedział.

W drugim kwartale 2019 roku PKN Orlen uruchomił instalację Metatezy w Płocku, umacniając pozycję lidera na rynku wytwórczym propylenu. Koncern oddał również do użytku instalację PPF Splitter, której roczne moce produkcyjne to 80 tys. ton propylenu. Inwestycja jest pierwszym strumieniem petrochemicznym w litewskich Możejkach, wydłużającym łańcuch wartości. – To pokazanie, że jesteśmy na ścieżce rozwoju strategii dla petrochemii, a jej efekt będzie widoczny w 2023 roku – powiedział.

Detal

Segment detaliczny w drugim kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 859 mln zł, co oznacza wzrost o 182 mln zł (r/r). Do tego wyniku – jak mówił Leszczyński – przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 4 procent (r/r). W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach.

Wydobycie

W Polsce rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-2, kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1 oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do wiercenia otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 4 otwory na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

W drugim kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia o 2,7 mld zł netto (kw/kw), głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,5 mld zł. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 6,6 procent, która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładanym w Strategii, poziomie. Walne Zgromadzenie zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2018 r. w wysokości 3,5 zł na akcję.

Brudna ropa w Możejkach? Orlen zaprzecza i wyjaśnia

Zanieczyszczona ropa już w czerwcu trafiła do portu w Kłajpedzie i w dalszym ciągu jest tam magazynowana. Nie popłynie jednak do rafinerii w Możejkach. Przed wpłynięciem do instalacji zostanie wymieszana z czystą ropą, pochodzącą z terminalu w Butyndze. Po całym procesie będzie zgodna ze standardami GOST.

Jak podał portal Baltic Course, Litwa mogła odebrać dla PKN Orlen dostawę zanieczyszczonej ropy z Rosji. Orlen zaprzecza doniesieniom, jakoby brudna ropa trafiła do instalacji w Możejkach. Ropa dostarczona do Kłajpedy przekraczała normę GOST pod względem podwyższonej obecności chlorków organicznych. Zostanie ona przetransportowana koleją do Możejek, ale przed jakąkolwiek przeróbką, zostanie zmieszana z czystą ropą pochodzącą z Butyngi. Wówczas trafi do rafineryjnej instalacji.

Zanieczyszczona ropa w Możejkach? Orlen dementuje

Zbigniew Leszczyński poinformował podczas konferencji wynikowej PKN Orlen za drugi kwartał, że tankowiec Mendeleev Prospect z zanieczyszczoną ropą, który przez kilka tygodni był w gdańskim porcie, został rozładowany w Kłajpedzie na Litwie. -Ropa będzie przerabiana w rafinerii w Możejkach. Nie będzie to miało wpływu na jakość uzyskiwanych paliw – podkreślił członek zarządu PKN Orlen.

Brudna ropa nie trafi do Możejek

Wiatraki na morzu 

Program budowy morskich farm wiatrowych o mocy 1200 MW jest realizowany zgodnie z planem. Jesteśmy w trakcie poszukiwania partnera do tego projektu. W Polsce nikt nie posiada dużego doświadczenia, a chcemy uniknąć błędów, które przełożą się na niepotrzebny wzrost kosztów. Ważny jest rachunek ekonomiczny, chcemy pozyskać inwestora i partnera biznesowego do wspólnej realizacji tej inwestycji. Myślę, że wybierzemy partnera do końca roku, a umowa zostanie podpisana w pierwszym półroczu 2020 roku. Koncesja jest ważna do 2022 i liczymy, że regulacje nam pozwolą ją przedłużyć. Wejście na budowę spodziewane jest za 3-4 lata, prędzej za 4 – powiedział Wiesław Protasewicz.

PKN Orlen chce wybrać partnera do projektu offshore jeszcze w tym roku

Odszkodowania za brudną ropę z Przyjaźni

-Do naszych partnerów wysłaliśmy oczekiwania dotyczące odszkodowań dotyczące braku dostaw czystej ropy i wyślemy jeszcze nasze oczekiwania odnośnie przerobu zanieczyszczonej ropy naftowej. Potrzebujemy jeszcze kilku tygodni na dalsze analizy. W najbliższym okresie będziemy  składać takie roszczenia – powiedział Leszczyński.

-Tych kwot (wielkość odszkodowania) do końca nie znamy, ponieważ jesteśmy w trakcie analiz i wyliczeń. Będą się te roszczenia składać z różnych elementów naszej działalności. Będziemy dokonywać modernizacji i przeglądu naszych instalacji pod koniec sierpnia Nie wiemy, czy na kilka dni przed wstrzymaniem dostaw, ropa, która jeszcze wpływała nie była już zanieczyszczona i nie przekraczała normy obecności chlorków. Do pełnego obrazu musimy jeszcze poczekać – powiedział Protasewicz.

Orlen policzył część strat za brudną ropę. Nie ujawnia kwoty

Bartłomiej Sawicki/Polska Agencja Prasowa