PKN Orlen zbuduje nowoczesną instalację do produkcji bioetanolu w Jedliczu

16 grudnia 2021, 06:15 Alert

PKN Orlen podpisał porozumienie o budowie nowoczesnej instalacji przemysłowej w Jedliczu. Posłuży ona do produkcji bioetanolu drugiej generacji – informuje spółka.

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Inwestycja, która zostanie zrealizowana w rafinerii w Jedliczu, będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. Wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. – Projekt wpisuje się w strategiczne cele Grupy Orlen ukierunkowane na osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Umocni także pozycję Polski na europejskim rynku biopaliw nowej generacji – czytamy w komunikacie.

Bioetanol to alkohol etylowy otrzymywany z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie. Instalacja do jego produkcji, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą w Europie. Pierwsza znajduje się w Rumunii. – Zgodnie ze strategią Orlen 2030, wzmacniamy pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw nowej generacji. Budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji to kolejna inwestycja w przyjazne środowisku technologie, które ograniczają emisję CO2. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się także do wypełnienia przez PKN Orlen Narodowego Celu Wskaźnikowego, którego poziom sukcesywnie rośnie. Oznacza też stworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie potencjału rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce, co przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki i regionu – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Bioetanol będzie produkowany w Jedliczu z surowców niespożywczych pozyskiwanych głównie od polskich rolników, przede wszystkim ze słomy zbóż. Pozwoli to lepiej wykorzystać potencjał lokalnego rolnictwa. W skład kompleksu bioetanolu wejdzie instalacja główna oraz nowoczesna elektrociepłownia oparta na kotle biomasowym opalanym ligniną. Wykorzystywana w elektrociepłowni lignina będzie produktem odpadowym instalacji bioetanolu. Rocznie będzie powstawać jej ok. 90 tys. ton. Lignina będzie spalana w kotle fluidalnym o mocy 48 MW. Wytworzona w ten sposób energia cieplna w całości będzie przeznaczana na potrzeby kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji.

– Realizacja projektu umożliwi większe wykorzystanie pod inwestycje terenów Orlen Południe w Jedliczu. Ponadto będzie wiązała się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstanie około 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii – poinformował PKN Orlen.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Orlen otwiera instalację do produkcji glikolu w Trzebini. Będzie tu powstawał również wodór