PKO BP zrezygnuje z ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku

21 lipca 2021, 12:00 Alert
PKO BP

PKO Bank Polski poinformował, że włączył wskaźniki ESG (środowisko – społeczna odpowiedzialność – ład korporacyjny) i zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 roku oraz zwiększania zielonego finansowania o co najmniej pięć procent w skali roku, począwszy od 2021 roku. Celem jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez bank do 40 tys. ton w 2025 roku, tj. o 60 procent w stosunku do 2019 roku – podaje ISBNews.

– Bank wdrożył element oceny ryzyka ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych, a zaktualizowana w 2020 r. polityka kredytowa banku dla sektora energii wysokoemisyjnej zaostrzyła kryteria finansowania oraz objęła szerszy zakres przedsiębiorstw, w tym działających w branżach okołowęglowych. Obowiązująca polityka jasno zakłada też brak nowych zaangażowań w sektor wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego. Bank zobowiązuje się, że wyeliminuje ekspozycję na te sektory do 2030 roku – czytamy w komunikacie.

Bank zobowiązał się także do zwiększania jego wolumenu o co najmniej pięć procent rok do roku, począwszy od 2021 roku. – Dodatkowo, bank zobowiązuje się, że zaangażowanie w zielone finansowanie w relacji do aktywów banku będzie się utrzymywało na poziomie co najmniej trzy razy wyższym niż finansowanie sektorów wysokoemisyjnych – czytamy.

Jednym z punktów strategii ESG jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 60 procent do 2025 roku. – W 2020 roku bank zredukował emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 ze 100,7 tys. ton do 65,7 tys. ton, czyli o prawie 35 procent rok do roku. Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji, pozyskanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych oraz projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Bank zobowiązuje się, że będzie w dalszym ciągu intensywnie zmniejszał emisje gazów cieplarnianych, które w 2025 roku wyniosą nie więcej niż 40 tys. ton, czyli o ponad 60 procent mniej niż w 2019 roku – ogłosił bank w komunikacie.

ISBNews/Jędrzej Stachura