PKP Energetyka: Budowa GPZ Koksownia dla Tauron Dystrybucja zakończona

8 lutego 2016, 10:45 Alert

(PKP Energetyka)

Zakład Łódzki PKP Energetyka w konsorcjum z firmą E-mont  zakończył w Częstochowie  budowę Głównego Punktu Zasilania 110 kV dla Tauron Dystrybucja.

PZ Koksownia  dla Tauron Dystrybucja to realizacja warta 12,5 mln zł netto, która jest efektem wygranego przez Zakład Łódzki przetargu ogłoszonego przez częstochowski oddział Tauron Dystrybucja SA na Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie Głównego Punktu Zasilającego w Częstochowie z niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczna oraz włączeniem go do sieci 110 kV.

Stację  elektroenergetyczną wyposażono  w rozdzielnię 110 kV w układzie H5 z dwoma transformatorami o mocy 25/16/16 MVA oraz dwusekcyjnymi rozdzielnicami 6 i 15 kV.

Budowa Głównego Punktu Zasilania 110kV to pierwsza tak poważna inwestycja realizowana przez Zakład Łódzki dla  inwestora spoza sektora kolejowego. To nowe doświadczenie, które zostanie wykorzystane przy realizacji kolejnych inwestycji.