PKP Intercity i Pesa podpisały umowę ws. budowy lokomotywy dwunapędowej

27 września 2017, 16:00 Alert

PKP Intercity, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz i Instytut Pojazdów Szynowych “Tabor” podpisały umowę o współpracy badawczo – rozwojowej w ramach projektu budowy lokomotywy dwunapędowej. Będzie to pierwsza tego typu polska konstrukcja, poinformowali przedstawiciele spółek.

Pendolino. Fot. PKP Intercity

“To umowa bardzo ważna dla nas. Mówimy o lokomotywie dwunapędowej, dlatego ważne jest by była taka, jakiej oczekuje potencjalny klient. Klient już na tym etapie aktywnie uczestniczy w procesie, ustala charakterystyki, akceptuje rozwiązania” – powiedział prezes Pesy Robert Świechowicz podczas podpisania umowy na targach Trako 2017.

W ramach współpracy ma powstać nowa, zgodna z wymogami TSI lokomotywa dwusystemowa spalinowo-elektryczna, zaprojektowana przez bydgoskiego producenta. Pesa stworzy ją we współpracy z Instytutem Pojazdów Szynowych “Tabor” jako podwykonawcą oraz z PKP Intercity jako konsultantem i podmiotem prowadzącym tzw. eksploatację nadzorowaną, czyli testy przez pierwsze 12 miesięcy od jej wyprodukowania.

“Doświadczenie bydgoskiej firmy w budowie lokomotyw elektrycznych, zdolnych do pracy manewrowej na torach bez sieci, wsparte doświadczeniem PKP Intercity w eksploatacji wielu typów lokomotyw, stwarza szansę na realizację projektu, który doskonale wpisuje się w założenia strategii Luxtorpeda 2.0. Byłaby to pierwsza tego typu całkowicie polska konstrukcja” – dodał prezes PKP IC Marek Chraniuk.

Ten typ pojazdu zmieni dotychczasowy model obsługi trakcyjnej – nie trzeba już będzie w procesie przewozowym korzystać z dodatkowej spalinowej lokomotywy manewrowej, wyjaśnia PKP IC.

Całość prac podzielona będzie na cztery etapy. Obejmą one przygotowanie opisu technicznego projektowanej lokomotywy i harmonogramu prac, fazę badawczą, proces budowy oraz testy lokomotywy. W ramach współpracy powstanie specjalny komitet, składający się z przedstawicieli każdej ze stron biorących udział w projekcie. Będą oni dokonywać zatwierdzeń i odbiorów poszczególnych etapów współpracy.

Projekt ten powstaje z myślą o wdrożeniu przez PKP Intercity do eksploatacji pojazdów dwunapędowych. Takie rozwiązanie umożliwi m.in. obsługę pociągów na różnych liniach (zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych) bez konieczności zmiany pojazdu oraz wykonywanie manewrów ze składami na stacjach końcowych bez potrzeby wykorzystania lokomotyw spalinowych. Pozwoli to na dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Projekt zakłada budowę pojazdu z dwoma źródłami zasilania: z sieci trakcyjnej oraz agregatu prądotwórczego. Lokomotywa dwunapędowa będzie normalnotorowym, czteroosiowym pojazdem o mocy, w zależności od źródła zasilania, maksymalnie 2 800 kW (elektryczna) lub 1 800 kW (spalinowa). Dzięki zastosowaniu podwójnego napędu, pojazd będzie mógł być eksploatowany zarówno w dalekobieżnym ruchu pasażerskim, przewozach intermodalnych, jak i do wszelkich prac manewrowych towarzyszących tym przewozom.

Projekt budowy lokomotywy dwunapędowej, nazwany “Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi”, zgłoszony został przez Pesę do konkursu na dofinansowanie projektów innowacyjnych programu Innotabor ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał pozytywną ocenę oraz rekomendację dofinansowania. Było to podstawą do podpisania przez PKP Intercity umowy z producentem. Wybudowana w ramach realizacji umowy lokomotywa dwunapędowa stanowić będzie własność Pesy. Po zakończeniu testów PKP Intercity uzyska możliwość zakupu pojazdu, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków przez producenta.

W październiku 2016 r. przedstawiciele PKP Intercity oraz Pesy Bydgoszcz podpisali list intencyjny o rozwoju współpracy. Spółki zadeklarowały podjęcie działań w obszarze prac badawczo-rozwojowych w ramach budowy taboru kolejowego nowej generacji. Według założeń listu, pierwszym wspólnym projektem miała być budowa lokomotywy dwunapędowej elektryczno- spalinowej.

ISBNews