PKP PLK inwestuje w infrastrukturę kolejową. Ma być szybciej i bezpieczniej

2 marca 2017, 15:15 Alert

Bardziej komfortowa podróż i sprawny przejazd pociągów oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa na sieci kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują wymianę blisko 300 rozjazdów, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Stalowej Woli. W marcu planowany jest przetarg szacowany na ok. 200 mln zł.

fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują wymianę 288 rozjazdów na terenie 13 województw. Roboty na 22 liniach kolejowych obejmą wymianę rozjazdów i przylegających odcinków toru. Prace związane z wymianą rozjazdów rozpoczną się we wrześniu tego roku.

Nowe rozjazdy to sprawniejszy przejazd pociągów pasażerskich i lepszy komfort podróży, a także podwyższenie prędkości pociągów dalekobieżnych przejeżdżających przez stacje. Składy towarowe pojadą ze stałą prędkością bez zbędnych zwolnień. Dla zapewnienia sprawnego przejazdu pociągów zimą, rozjazdy zostaną wyposażone w elektryczne ogrzewanie. Gwarantuje to szybkie usuwanie śniegu i lodu, czyli dobre działanie urządzeń i bezpieczeństwo ruchu kolejowym w trudnych warunkach pogodowych.

PLK planują podpisanie umowy z wykonawcą w II kwartale br. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 – 2023, przy czym prace związane z montażem rozjazdów zakończą się w 2018 roku.

Wymianę blisko 100 rozjazdów zarządca infrastruktury planuje jeszcze w 2017 roku. Pierwsze prace ruszą we wrześniu w Bydgoszczy, Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach, Szczukowicach, Zajezierzu k/Dęblina.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To kontynuacja podobnych działań, współfinansowanych z UE, w efekcie których PLK zamontowała już na terenie kraju 697 nowych rozjazdów. Projekt wart był 600 mln zł.

Bezpieczeństwo priorytetem PLK

Nowe rozjazdy to jedno z działań związanych z poprawą bezpieczeństwa. W 2016 r. zmalała ogólna liczba zdarzeń na kolei (spadek w stosunku do 2015 roku o 23). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają bezpieczeństwo działaniami w obszarach technicznym, inwestycyjnym, pracowniczym i organizacyjnym. W 2016 r. zmodernizowano 510 km torów, 200 przejazdów kolejowo-drogowych, zamontowano 549 rozjazdów. Na bieżąco prowadzone są szkolenia i instruktaże, szczególnie dla pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W tym celu wykorzystywany jest m.in. symulator dla dyżurnych ruchu. Bezpieczeństwu służą również dzienne i nocne kontrole oraz poprawa warunków pracy i nowoczesne systemy oraz urządzenia, w tym lokalne centra sterowania. Poziom bezpieczeństwa zwiększają także nowe i dodatkowe urządzenia zabezpieczenia na przejazdach kolejowo-drogowych, a także wybudowane i zmodernizowane przejazdy bezkolizyjne.

PLK prowadzą także kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”. To działania adresowane szczególnie do kierowców, aby zachowali obowiązujące zasady bezpieczeństwa przy przekraczaniu torów.

PKP PLK