PKP PLK o efektach utrzymania sieci w 2015 r.

30 grudnia 2015, 08:30 Infrastruktura

Krótsza i wygodniejsza podróż na 1,5 tys. km torów, wyższy poziom bezpieczeństwa – to zasadnicze efekty prac utrzymaniowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W 2015 r. spółka wyda na utrzymanie ok. 1,5 mld zł, usprawniła procedury, zatrudnia nowych pracowników, lepiej wykorzystuje specjalistyczny sprzęt – czytamy na stronie PKP PLK.

Efektem prac utrzymaniowo-naprawczych w 2015 rok jest podwyższenie prędkości jazdy pociągów na ponad 1.500 km torów. To o 500 km wyremontowanych torów więcej niż w 2014 r.

– Kompleksowe remonty m.in. na odcinkach: Oleśnica – Wrocław, Wronki – Krzyż, Toruń Wsch. – Chełmża pozwoliły skrócić czas przejazdu pociągów od grudniowego rozkładu jazdy. Podobne efekty pasażerowie odczuwają także po remoncie linii na odcinku Katowice – Bielsko-Biała, dzięki nim jeździ tam nowoczesny skład pendolino. Działania optymalizacyjne PLK pozwoliły również na szybszą jazdę pociągów na odcinkach Skierniewice – Łódź Widzew oraz Działdowo – Iława – mówi Piotr Wyborski, członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Ważnym efektem prac PLK w 2015 r. jest poprawa warunków dla przewozów towarowych. Zarządca infrastruktury udrożnił wiele linii i torów stacyjnych na Górnym Śląsku, a także wykonał remonty na dużych stacjach towarowych, np. Poznań Franowo czy Lublin Tatary.

– Uzyskanie lepszych czasów przejazdu, to nie tylko duże zadania inwestycyjne. Rośnie znaczenie robót utrzymaniowo-naprawczych, których celem jest przywracanie najlepszych parametrów linii – czyli najwyższych możliwych prędkości jazdy pociągów. Korzystamy również ze zmian w przepisach technicznych, dotyczących użytkowania linii kolejowych. Pozwalają one likwidować ograniczenia prędkości na obiektach inżynierskich i uzyskiwać lepsze parametry jazdy pociągów na łukach – zaznacza Piotr Malepszak, dyrektor Biura Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Więcej zadań, lepsze efekty

Bardzo dobre wyniki działań utrzymaniowych w 2015 r. to efekt właściwej alokacji dostępnych środków utrzymaniowych na linie o największym znaczeniu eksploatacyjnym, na których prace modernizacyjne w najbliższych latach nie są planowane.

– Przy porównywalnym poziomie finansowania z poprzednimi latami, wykonaliśmy znacznie więcej prac remontowych, takich jak: wymiany podkładów, naprawy przejazdów i naprawy bieżące torów. Wyższa efektywność utrzymania w 2015 r. jest wynikiem reorganizacji terenowych struktur PLK, lepszej logistyki materiałów nawierzchniowych, a także rozwoju krajowego rynku wykonawców – mówi Piotr Wyborski.

Coraz bezpieczniej na torach

Prace utrzymaniowo-naprawcze pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i potwierdzają to statystyki. Liczba zdarzeń z przyczyny złego stanu infrastruktury po 11 miesiącach 2015 r. zmniejszyła się w porównaniu z 2013 r. o około 30 proc. PLK stale usprawnia diagnostykę i utrzymanie, m.in. w zakresie procedur i instrukcji wewnętrznych, dzięki temu lepiej wykorzystane są środki i uzyskiwane coraz lepsze efekty dla podróżnych i przewoźników towarów.

Wieloletni Program Utrzymaniowy

W bieżącym roku został przygotowany przez ekspertów PKP PLK i Ministerstwa projekt programu wieloletniego na utrzymanie i administrowanie infrastrukturą kolejową na lata 2016-23, który gwarantuje stabilność dla funkcjonowania narodowego zarządcy infrastruktury. Projekt programu jest komplementarny z przyjętym Krajowym Programem Kolejowym do roku 2023, obejmującym prace modernizacyjne o wartość 67 mld zł. Wieloletni program utrzymaniowy uzyskał bardzo pozytywne opinie podczas konsultacji społecznych, szczególnie od firm działających na rynku kolejowym i przewoźników. Program będzie dalej procedowany w 2016 r.

Profesjonalizacja kadry

PLK konsekwentnie odnawia zasoby specjalistów niezbędnych do utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej. W bieżącym roku do spółki przyjęto ponad 2 tys. pracowników na stanowiska podstawowe związane z prowadzeniem ruchu i utrzymaniem. PLK prowadzi również intensywne szkolenia dla kandydatów na toromistrzów, automatyków urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz dyżurnych ruchu. Proces rekrutacji i szkoleń będzie kontynuowany. Spółka liczy również na zatrudnienie absolwentów kierunków kolejowych w szkołach, w których prowadzony jest specjalny program stypendialny PLK.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe