PKP PLK przedstawia efekty swojej informatyzacji

18 stycznia 2016, 14:00 Alert

(PKP PLK)

Sprawniejsze układanie rozkładów jazdy i zarządzanie ruchem kolejowym, bardziej czytelna informacja pasażerska i wzrost bezpieczeństwa. To główne efekty wprowadzenia nowych technologii informatycznych we wszystkich obszarach działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zapewniają one szybszy przepływ informacji wewnątrz spółki, gwarantują bezpieczeństwo na sieci kolejowej a pasażerom ułatwiają podróże. 

Coraz lepiej planowane inwestycje 

Szybkość i niezawodność działania to kluczowe cechy wykorzystywanych w spółce specjalistycznych systemów informatycznych. PLK zarządzając projektami i gromadząc o nich dane, a także planując nowe inwestycje, korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań. Jednym z nich jest system zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem SAP, który w minionym roku (2015) został zastąpiony najnowszą wersją na innowacyjnej platformie (HANA). Dzięki temu udało się uzyskać większą wydajność, funkcjonalność oraz podnieść bezpieczeństwo i ciągłość działania. Walory te okazały się kluczowe w wyjątkowo trudnym okresie zamknięcia roku, podczas finalizacji perspektywy unijnej 2007-2013. Dodatkowo projekty inwestycyjne wspierane są przez nowe środowisko systemu zarządzania projektami (EPM), które pozwala w jednym miejscu zbierać dane i zarządzać całym portfelem projektów. Natomiast procesy planowania nowych inwestycji wykonuje się m.in. przy wykorzystaniu innego nowoczesnego narzędzia IT jakim jest Model Ruchu. Wirtualna symulacja pozwala planować ruch kolejowy w perspektywie wielu kolejnych lat z uwzględnieniem robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.

Rozkład Jazdy – flagowy projekt w pełni zinformatyzowany 

Zamówienia, konstrukcja i korekta – na każdym z tych etapów tworzenia flagowego produktu PLK, czyli rozkładu jazdy, kluczową rolę pełnią narzędzia informatyczne. Systemy PLK (SKRJ System Konstrukcji Rozkładu Jazdy, IZTP Internetowy System zamawiania Pociągów „Zamawiaj i Jedź”) są w 100% rozwijane i utrzymywane przez pracowników spółki. Dzięki temu Rozkład Jazdy charakteryzuje się najlepszymi parametrami, a w szczególności dużą elastycznością.

– Parametry jakie udostępniamy przewoźnikom np. czas realizacji zamówienia rozkładu indywidualnego, należą do najlepszych w Europie i na świecie – wyjaśnia Rafał Zbiróg, dyrektor Biura Informatyki PKP PLK.

Informacja Pasażerska – portal doceniony przez podróżnych 

Wygodne planowanie podróży, sprawdzenie trasy pociągu w czasie rzeczywistym na interaktywnej mapie, informacja o opóźnieniach i utrudnieniach – to wszystko umożliwia podróżnym stworzony w całości przez informatyków PLK www.portalpasazera.pl  Nowa odsłona portalu uruchomiona w 2015 roku została doceniona przez użytkowników. Portal otrzymał nagrodę „Lokomotywa Roku” podczas targów TRAKO.

– Dla nas nagroda ta jest szczególnie ważna ponieważ dostaliśmy ją dzięki głosom naszych klientów – pasażerów, a rozwiązanie w całości zostało zrealizowane przez siły wewnętrzne Spółki –  dodaje Rafał Zbiróg.

Większe bezpieczeństwo na sieci kolejowej dzięki szkoleniom 

Wirtualne warunki i realnie niebezpieczne sytuacje – takie możliwości w obszarze szkoleń otworzyło kolejne informatyczne narzędzie – symulator dla dyżurnych ruchu. Kilka tysięcy pracowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, będzie mogło jeszcze lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w rzeczywistości.

Nowością jest też wdrożenie systemu dla dróżników przejazdowych 

SWDP (System Wspomagania Dróżnika Przejazdowego). Dzięki temu 2,5 tysiąca dróżników na ok. 500 strażnicach przejazdowych będzie miało wgląd do aktualnej sytuacji ruchowej, co znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie zostało zrealizowane w innowacyjnej architekturze wirtualnych stacji roboczych (VDI) co pozwoliło zoptymalizować koszty i zapewnić odpowiednią wydajność systemu.

Sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą i nowoczesna diagnostyka 

Dokładniejsze i sprawniejsze pomiary diagnostyczne to kolejne możliwości, które otwiera wykorzystanie technologii informatycznych w obszarze zarządzania i utrzymania infrastruktury. W 2015 roku PLK zrealizowały wyjątkowo innowacyjny projekt wdrożenia systemu automatycznego skanowania laserowego torów oraz ich skrajni (KLK). System centralny, drezyna pomiarowa wraz z najlepszej klasy sprzętem pomiarowym, już od tego roku będą prowadzić przejazdy i pomiary linii kolejowych, co da rzeczywiste oraz szczegółowe dane odpowiedniej jakości o stanie infrastruktury. Dzięki takiej wiedzy zarządca infrastruktury będzie mógł oferować jeszcze lepsze usługi przewoźnikom.

Plany na 2016 r – korzyści nie tylko dla PLK 

Zarządca infrastruktury jest coraz lepiej przygotowany na realizację nowych wyzwań i wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych w 2016 roku.  Najważniejsze z nich to: Elektroniczny Dziennik Ruchu (EDR), który pozwoli zlikwidować dokumentację papierową i da realną wiedzę na temat pozycji pociągu oraz nowa wersja systemu SEPE (SEPEII) – czyli baza danych o przejazdach pociągów poruszających się na całej sieci.

– To dwa niezwykle ważne projekty, które pozwolą usprawnić pracę całej organizacji a dzięki temu poprawić konkurencyjność całego obszaru kolejowego w Polsce – mówi Rafał Zbiróg.

Lepszą komunikację w PLK zapewniają narzędzia takie jak Lync, Wiki, Serwer Wymiany Pików. Wsparcie procesów zarządzania kompetencjami wspomaga program Hermes. Realizację zadań umożliwiają także inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną, renowacja sieci, doposażenie centrów danych w nowy sprzęt, systemy bezpieczeństwa i ochrony danych, systemy monitoringu, kopii zapasowych.