TAG: Systemy informatyczne

Wiek, zwyczaje, zainteresowania – uzyskanie takich informacji o każdym z nas to dla firmy Selectivv żaden problem. Jak przekonują, dzięki danym […]
(Ministerstwo Cyfryzacji) Centralny Ośrodek Informatyki wgrał kolejną turę poprawek do systemu ePUAP. Udało się wyeliminować błędy, w tym […]
Zgodnie z regulacjami unijnej polityki klimatycznej Polska do 2030 roku musi ograniczyć emisję CO2 o 40 proc., przejść na niskoemisyjne źródła […]
Firmowa sieć składa się z bardzo wielu elementów – urządzeń, aplikacji, systemów. Aby działała ona sprawnie i tym samym wspierała pracę […]
(PKP PLK) Sprawniejsze układanie rozkładów jazdy i zarządzanie ruchem kolejowym, bardziej czytelna informacja pasażerska i wzrost […]