PKP PLK przeznaczą 10 mld zł na modernizację infrastruktury

24 marca 2017, 15:00 Alert

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają podpisanie na wiosnę umów związanych z realizacją Krajowego Programu Kolejowego o wartości 10 mld zł. Pierwsze z nich zostaną zawarte już w najbliższych tygodniach – poinformowała kolejowa spółka w przesłanym PAP komunikacie.

„PKP PLK zrealizowały zapowiedzi – proces inwestycyjny przyśpieszył. PLK mają obecnie zawarte umowy związane z realizacją Krajowego Programu Kolejowego na ok. 7 mld zł. Od początku roku PLK podpisała umowy na 2 mld zł. To przekłada się na konkretne efekty dla rynku i zdecydowanie poprawia sytuacje wykonawców” – mówi cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

„Inwestycje PLK oznaczają dla pasażerów poprawę jakości podróży. Łączymy Polskę w regionach i między regionami. Modernizujemy stacje np. między Łodzią i Zduńska Wolą, Lublinem i Stalową Wolą, na linii podmiejskiej z Grodziska do Warszawy. Stworzymy nowe możliwości dla pasażerów kolei w Krakowie dzięki dobudowie dwóch torów. W najbliższych dniach podpiszemy umowę na prace na trasie Radom – Warszawa i Poznań – Piła, a ich efektem będą lepsze podróże pasażerów” – dodaje prezes.

Narodowy zarządca linii kolejowych informuje, że już teraz wartość ogłoszonych przez spółkę przetargów przekracza 23 mld zł, a same procedury przetargowe prowadzone są szybciej.

Według PKP PLK najbliższe podpisania są umowy na modernizację linii Poznań – Piła, której wartość to około 500 mln zł, Radom – Warszawa na odcinku Czachówek – Warka o wartości około 300 mln zł, Warka – Radom za około 550 mln zł czy Warszawa – Grodzisk Mazowiecki za około 300 mln zł.

PKP PLK zapowiada też, że wiosną podpisane zostaną oczekiwane od lat umowy na modernizację połączeń międzyregionalnych. Chodzi o modernizację trasy Lublin – Warszawa, która warta jest około 3,5 mld zł na odcinku Lublin Otwock. Z kolei trasa Rawicz – Czempiń zostanie zmodernizowana kosztem 1,5 mld zł.

Zawarta zostanie też umowa na modernizację linii Sochaczew – Swarzędz za łącznie około 2,6 mld zł. Jak informują PKP PLK, ta inwestycja poprawi standard podróży, na trasę będzie mogło wyruszyć więcej nowoczesnych pociągów, a składy towarowe przyśpieszą.

Kolejna zapowiadana umowa dotyczy trasy Kraków Główny Towarowy – Rudzice. Jej modernizacja poprawi komunikację w Krakowie i przejazdy przez Kraków.

Jak przyznaje PKP PLK, rok 2017 będzie wyzwaniem, początkiem robót wykonawców, gdzie zaawansowanie w realizowanie inwestycji będzie na poziomie co najmniej 30 proc. wyższym niż w roku 2016.

Lata 2018 i 2019 będą już zdecydowanie latami wykonawców, gdzie realizacja inwestycji powinna być na poziomie 8 – 10 mld zł.

Ostatnio podpisane umowy przez PKP PLK to kontrakt na poprawę połączenia Łodzi i Zduńskiej Woli. Wartość tej umowy to 346 mln zł. Po modernizacji czas podróży na remontowanym odcinku skróci się prawie o jedną trzecią, czyli o 15 min. z 45 min. przed remontem.

W marcu kolejowa spółka podpisała też umowę dotyczącą elektryfikacji i modernizacji trasy Lublin – Stalowa Wola. Projekt ten jest największą inwestycją finansowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jego całkowita wartość w Krajowym Programie Kolejowym to ponad 460 mln zł. Efektem będzie szybsze połączenie Lubelszczyzny z Podkarpaciem i wygodne dojazdy z regionów.

PKP PLK podała, że celem inwestycji ma być skrócenie czasu podróży w regionach, miedzy regionami i w aglomeracjach. Ponadto, modernizacja stacji i przystanków oraz budowa nowych, możliwość zwiększenia liczby połączeń, oraz poprawa warunków dla przewozu towarów – w tym zwiększenie prędkości na trasach i przywracanie niewykorzystywanych linii.

Polska Agencja Prasowa