Plan Junckera: 250 milionów złotych na kolejną inwestycję z Polski

10 kwietnia 2019, 09:30 Alert

Umowa kredytowa, którą 9 kwietnia podpisali Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) pomoże w realizacji programu inwestycyjnego spółki obejmującego między innymi modernizację koksowni, co przyczyni się to do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Koksownia Dębieńsko / fot. JSW

Wsparcie z Planu Junckera wynosi blisko 250 milionów złotych, a łączna wartość inwestycji przekracza 1 miliard złotych. Program inwestycyjny spółki składa się z kilku projektów, między innymi modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń, oraz budowy instalacji odsiarczania gazu koksowniczego w Koksowniach Jadwiga i Radlin. Jednym z efektów tych przedsięwzięć ma być zmniejszenie ilości zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska. Inwestycja wpisuje się w rządowy

Program dla Śląska

Umowa kredytowa pomiędzy EBI a JSW to 26. umowa na dużą inwestycję z Polski w tak zwanym Planie Junckera. Jest to równocześnie 8. umowa na finansowanie projektu rządowego z tego źródła (pozostałe 18 inwestycji to przedsięwzięcia samorządowe i prywatne). Łączna wartość 8 rządowych inwestycji to prawie 9 miliardów złotych, a wsparcie Planu Junckera – prawie 3,5 mld zł.

„Polska plasuje się obecnie na 5. pozycji w UE – pod względem wartości wsparcia zatwierdzonego przez EBI w ramach Planu Junckera. Przed nami są Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy” – poinformowała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska, która w resorcie odpowiada za koordynację inwestycji finansowanych z Planu Junckera

W części Planu Junckera poświęconej dużym inwestycjom infrastrukturalnym (o wartości powyżej 100 milionów złotych lub innowacyjnych o wartości większej niż 30 milionów złotych) Polska ma już zatwierdzonych 40 projektów (26 ma już umowy) wartych 50 miliardów złotych. Wsparcie dla nich z EBI to ponad 14,5 miliarda złotych. Plan Junckera to też pieniądze dla małych i średnich firm. Według najnowszych danych, na koniec 2018 r. zawarto prawie 20 tysięcy umów z przedsiębiorcami o łącznej wartości około 3,8 miliarda złotych.

Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Plan Junckera jest jednym ze źródeł finansowania ważnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Rolą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest promocja tego źródła oraz koordynacja działań sektora rządowego i spółek Skarbu Państwa, które chcą sięgnąć po tego typu wsparcie.
Pozdrawiamy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju