Podpisano umowę na A1 pomiędzy węzłami Zawodzie i Woźniki

7 marca 2016, 07:30 Alert

(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

4 marca 2016 roku podpisano umowę na budowę ponad 16-kilometrowego odcinka H autostrady A1. Tym samym cały fragment A1, o łącznej długości 56,9 km, między Częstochową i Pyrzowicami jest już w realizacji. Kierowcy będą mogli z niego skorzystać w I połowie 2019 roku.

Inwestycję o wartości 574,4 mln zł zrealizuje w formule „Buduj” konsorcjum firm Strabag Infrastruktura i Strabag. Zgodnie z umową wykonawca ma 30 miesięcy na oddanie inwestycji do użytkowania (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca przypadających na prace w terenie).

Odcinek pomiędzy Rząsawą a Pyrzowicami poprawi skomunikowanie północnej
i środkowej Polski z miastami aglomeracji śląskiej oraz z południową granicą państwa, ale przede wszystkim odciąży Częstochowę od ruchu tranzytowego.

Realizacja tej trasy będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi 0707i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Autostrada A1 stanowi część europejskiej trasy E75, będącej jednym
z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy w osi z północy na południe, biegnącej z Norwegii poprzez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię i Grecję.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad