Kolejna edycja Akademii Energii za nami

19 kwietnia 2019, 14:45

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku odbyło się Uroczyste Podsumowanie VIII edycji Akademii Energii. Zgromadzonych w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych gości powitała prowadząca galę Marta Płowiec – Dyrektor ds. Operacyjnych Fundacji im. Lesława A. Pagi. Przemówienie otwierające wygłosiła Ewa Paga – Prezes Zarządu Fundacji im. Lesława A. Pagi. Położyła nacisk na znaczenie kształcenia młodych liderów w branży energetycznej, którzy będą stanowić o przyszłych rozwiązaniach w tym sektorze.

Uczestnicy Akademii Energii pod patronatem BiznesAlert.pl
Uczestnicy Akademii Energii pod patronatem BiznesAlert.pl

Następnie głos zabrała Aneta Korda-Burza – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która podkreśliła znaczenie współpracy firm sektora energetycznego z takimi inicjatywami, jak Akademia Energii. Joanna Podgórska – Dyrektor Departamentu Innowacji  i Rozwoju Biznesu PGNiG S.A. podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na ogromną potrzebę realizowania inicjatyw mających na celu zaangażowanie młodych ludzi w kształtowanie przyszłości sektora energetycznego. Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej  i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki podkreślił z kolei potrzebę znalezienia przestrzeni na nowy głos i nowe pomysły w dynamicznie zmieniającym się sektorze energetycznym.

W drugiej części uroczystości przedstawiciele firm partnerskich zasiedli w panelu eksperckim, którego moderatorem był Bartłomiej Sawicki – zastępca redaktora naczelnego portalu BiznesAlert.pl. Pośród panelistów znaleźli się Michał Baranowski – Prezes Zarządu elocity, Maciej Chmieliński – Manager ds. rozwoju elektromobilności w innogy Polska, Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Krupa – Manager Pionu Techniczno-Iwestycyjnego w firmie JMP Flowers Power, Jacek Libucha – Partner w The Boston Consulting Group, Joanna Podgórska – Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju Biznesu PGNiG S.A., Andrzej Rubczyński – Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa Forum Energii oraz Kacper Sędek – Specjalista ds. Rejestrów Towarowej Giełdy Energii S.A.  Tematem przewodnim panelu było inteligentne miasto Eksperci mieli okazję komentować i odpowiadać na pytania dotyczące projektów przygotowanych przez Alumnów VIII edycji Akademii Energii.

Pierwsza z grup zajęła się tematem transformacji energetycznej w Polsce. Druga otrzymała zadanie związane z transportem i zaprojektowała platformę mającą na celu optymalizację wykorzystania infrastruktury komunikacyjnej w miastach. Trzecim tematem byli prosumenci – grupa zajmująca się tym zagadnieniem przedstawiła projekty wykorzystania dachów bloków mieszkalnych pod instalacje fotowoltaiczne. Czwarty temat to zastosowanie IT w energetyce – tutaj zwrócono uwagę na możliwości wynikające z zastosowania takich technologii jak blockchain czy IoT. Na koniec została przedstawiona prezentacja dotycząca stanu polskiego ciepłownictwa.

VIII edycja Akademii Energii została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Energii,
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności.

Partnerem Strategicznym po raz ósmy został Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W tym roku po raz drugi Partnerem Strategicznym Akademii zostało również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

W gronie firm będących Partnerami są: Axpo Polska Sp. z o.o., Enea S.A., Energia Polska sp. z o.o., EWE Polska sp. z o.o., Forum Energii, innogy Polska S.A., JMP Flowers Power Sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PwC  Advisory Sp. z o.o. Sp. k. i  The Boston Consulting Group.

Partnerami Wspierającymi są: elocity, JedenŚlad Sp. z o.o., Google Polska, Kancelaria Magnusson Tokaj i Partnerzy, Urban Impact

Patronat medialny nad projektem objęli: biznesalert.pl, globenergia.pl, menadżerfloty.pl, wysokienapiecie.pl, STOCKWATCH, GramwZielone.pl oraz elektroenergetyka.pl.

Więcej informacji na: http://paga.org.pl/ae