Pogotowie Strajkowe na całej sieci PKP

11 lutego 2015, 12:39 Alert

– W związku z brakiem reakcji rządu RP na patologie rujnujące polski system kolejowy i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego z dniem 11 lutego 2015 roku ogłaszamy Pogotowie Strajkowe na całej sieci PKP – informuje Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy.

– Pogotwie strajkowe jest reakcją na brak woli podjęcia dialogu społecznego dla rozwiązania kluczowych problemów polskiego kolejnictwa, które od lat związki zawodowe sygnalizowały najpierw premierowi Donaldowi Tuskowi, a następnie premier Ewie Kopacz jak i poszczególnym ministrom – informują kolejarze.

List został podpisany przez przewodniczących Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność i Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.