TAG: Związki zawodowe

Związek zawodowy ver.di wezwał do strajku ostrzegawczego. Dotyczy to 11 niemieckich lotnisk. Pracownicy ochrony lotnictwa mają rozpocząć strajk […]
Rolnicy będą blokować drogi w Polsce w ramach protestu ogólnopolskiego przeciwko napływowi towarów z Ukrainy oraz Europejskiemu Zielonemu Ładowi.
– Bez Złoczewa Polskę czeka kryzys energetyczny, brak możliwości produkcji własnej energii elektrycznej na własnym terytorium i […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje aktualizację strategii energetycznej, czyli Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, a koalicjant […]
Solidarność miała strajkować w centrum Warszawy za podwyżkami płac, ale odwołuje protest przez incydent w Przewodowie.
Związkowcy górniczy z Solidarności grożą Jarosławowi Kaczyńskiemu przegranymi wyborami, jeżeli nie zmieni podejścia do węgla po tym, jak […]
Związkowcy znów domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Tym razem chcieli zamurować drzwi wejściowe do jego biura. Powodem […]
25 lipca 2022 roku premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Katowicach z liderami górniczych związków zawodowych. Górnicy uważają, że umowa […]
PKN Orlen porozumiał się z organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku. Prezes Daniel Obajtek zaznacza, że tegoroczne […]
Związkowcy górniczy chcą podzielić się ze społeczeństwem kosztami transformacji energetycznej, ale nie chcą już wspólnie ponosić […]
Rząd zaprasza związkowców w imieniu rządu na rozmowy o restrukturyzacji górnictwa po ultimatum radykalnych protestów na Śląsku.
Brak porozumienia płacowego w Polskiej Grupie Górniczej sprawił, że sztab protestacyjno-strajkowy central związkowych przy tej spółce […]
Blokada związkowa dostaw węgla Polskiej Grupy Górniczej póki co nie zaszkodziła Polskiej Grupie Energetycznej oraz Tauronowi. Jednak […]
– Działania polskiego rządu powinny być stanowcze i przemyślane, począwszy od naszej narodowej strategii energetycznej, w której […]
Związki zawodowe piszą list do ministra aktywów państwowych, w którym ostrzegają, że kończy się czas na notyfikację w Komisji umowy […]
– Wzrost cen węgla wywołany kryzysem energetycznym staje się dla niektórych wymówką do zatrzymania niezbędnych reform w górnictwie i […]
Związki zawodowe Solidarności protestują w Luksemburgu przeciwko decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko decyzji o […]
Związkowcy Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGiE) spotkali się dziewiątego września w Turowie […]
Fuzja PKN Orlen z PGNiG to wyzwanie z punktu widzenia koncesji gazowych. W grę wchodzi sukcesja generalna, czyli przeniesienie wszystkich koncesji […]
– JSW z rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji […]
Dziewiątego czerwca w Warszawie ma się odbyć manifestacja związków zawodowych energetyków pod hasłem „nic o energetyce bez energetyków” […]
Spór polsko-czeski o Kopalnię Turów się nie skończył, ale odsuwa się widmo niekontrolowanego zatrzymania jej pracy, które zagrażałoby […]
W ubiegłą środę związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali umowę społeczną zakładającą m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego […]
Przewodniczący Solidarności śląsko-dąbrowskiej Dominik Kolorz podpisany pod porozumieniem związków zawodowych z rządem o wygaszaniu kopalni […]
Wobec postulatu zamykania kopalń należy zdecydować o powstawaniu komitetów dotyczących obrony konkretnego zakładu, jak radził jeszcze […]
Burmistrz Bogatyni oraz przedstawiciele strony społecznej z Kompleksu Turów popierają wydłużenie terminu obowiązywania obecnej koncesji na […]
Zakładam, że dziś, jutro wypracujemy całość dokumentu umowy społecznej, która m.in. określi szczegóły rozpisanego do 2049 r. wygaszania […]
Toczące się w Katowicach negocjacje górniczych związków z przedstawicielami rządu na temat umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa […]
W negocjacjach górniczych związków z rządem uzgodniono dotąd ok. 80 procent treści przyszłej umowy społecznej dotyczącej transformacji […]
PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku. Wspólne stanowisko uwzględnia bezprecedensową […]
– Przedstawiciele pracowników grup energetycznych powinni się połączyć i wypracować własną strategię transformacji energetyki, która […]
 – Unijna polityka klimatyczna jest pretekstem dla górników, aby dopominali się o dosypywanie środków do nierentownego górnictwa – […]
Zakończyły się rozmowy o umowie społecznej o w sprawie przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kolejne będą toczyć się już w […]
Nieoficjalnie można usłyszeć, że projekt umowy społecznej przedstawiony przez związkowców zakłada, że górnictwo miałoby być dotowane […]
PGE  z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, który reprezentuje 64 związki zawodowe, ustaliło kwestie dotyczące etatyzacji w Grupie Kapitałowej PGE.
PGE Systemy należąca do Polskiej Grupy Energetycznej wypracowała porozumienie kończące spór zbiorowy ze związkowcami.
– Transformacja energetyczna jest nieunikniona. Związki zawodowe górnictwa mają dwa wyjścia: włączyć się w prace na rzecz programów […]
Polska Grupa Energetyczna uznała żądania związków zawodowych za nierealistyczne. Żądają podwyżek o 500 zł i zatrudnienie dodatkowych 700 […]
Nowa strategia Polskiej Grupy Energetycznej zakłada wydzielenie aktywów węglowych i skupienie na produkcji energii ze źródeł odnawialnych […]
Po ogłoszeniu przez Polską Grupę Energetyczną nowej strategii, zakładającej osiągnięcie przez nią neutralności klimatycznej do 2050 roku, […]
W czwartek w czterech spółkach węglowych rozpoczynają pracę zespoły robocze, które mają uszczegółowić ustalenia wrześniowego porozumienia […]
W miniony wtorek odbyło się połączone posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zespołu ds. polityki klimatycznej […]
Czy Polska zgodzi się na realizację porozumienia rządu z górnikami. Paweł Wróbel, szef Gate Brussels, przedstawia kontekst prawa unijnego, […]
Porażka rozmów płacowych Norwegii ze związkowcami pracującymi na największym polu naftowym Zachodniej Europy doprowadziła do zatrzymania prac Equinora.
Ciąg dalszy rozmów górników z rządem przyniósł ustalenie o gwarancji zatrudnienia pracowników dołowych do emerytury. Nie wiadomo jak długo […]