TAG: Związki zawodowe
Związkowcy Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGiE) spotkali się dziewiątego września w Turowie […]
Fuzja PKN Orlen z PGNiG to wyzwanie z punktu widzenia koncesji gazowych. W grę wchodzi sukcesja generalna, czyli przeniesienie wszystkich koncesji […]
– JSW z rozczarowaniem przyjmuje postawę trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, które zapowiadając protesty dążą do eskalacji […]
Dziewiątego czerwca w Warszawie ma się odbyć manifestacja związków zawodowych energetyków pod hasłem „nic o energetyce bez energetyków” […]
Spór polsko-czeski o Kopalnię Turów się nie skończył, ale odsuwa się widmo niekontrolowanego zatrzymania jej pracy, które zagrażałoby […]
W ubiegłą środę związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali umowę społeczną zakładającą m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego […]
Przewodniczący Solidarności śląsko-dąbrowskiej Dominik Kolorz podpisany pod porozumieniem związków zawodowych z rządem o wygaszaniu kopalni […]
Wobec postulatu zamykania kopalń należy zdecydować o powstawaniu komitetów dotyczących obrony konkretnego zakładu, jak radził jeszcze […]
Burmistrz Bogatyni oraz przedstawiciele strony społecznej z Kompleksu Turów popierają wydłużenie terminu obowiązywania obecnej koncesji na […]
Zakładam, że dziś, jutro wypracujemy całość dokumentu umowy społecznej, która m.in. określi szczegóły rozpisanego do 2049 r. wygaszania […]
Toczące się w Katowicach negocjacje górniczych związków z przedstawicielami rządu na temat umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa […]
W negocjacjach górniczych związków z rządem uzgodniono dotąd ok. 80 procent treści przyszłej umowy społecznej dotyczącej transformacji […]
PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku. Wspólne stanowisko uwzględnia bezprecedensową […]
– Przedstawiciele pracowników grup energetycznych powinni się połączyć i wypracować własną strategię transformacji energetyki, która […]
 – Unijna polityka klimatyczna jest pretekstem dla górników, aby dopominali się o dosypywanie środków do nierentownego górnictwa – […]