TAG: Związki zawodowe
W czwartek w czterech spółkach węglowych rozpoczynają pracę zespoły robocze, które mają uszczegółowić ustalenia wrześniowego porozumienia […]
W miniony wtorek odbyło się połączone posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zespołu ds. polityki klimatycznej […]
Czy Polska zgodzi się na realizację porozumienia rządu z górnikami. Paweł Wróbel, szef Gate Brussels, przedstawia kontekst prawa unijnego, […]
Porażka rozmów płacowych Norwegii ze związkowcami pracującymi na największym polu naftowym Zachodniej Europy doprowadziła do zatrzymania prac Equinora.
Ciąg dalszy rozmów górników z rządem przyniósł ustalenie o gwarancji zatrudnienia pracowników dołowych do emerytury. Nie wiadomo jak długo […]
Związki zawodowe górników i rząd spierają się o tempo transformacji energetycznej. Nowe informacje z rynku przemawiają za odejściem od węgla […]
Negocjacje przedstawicieli rządu i związków zawodowych sektora górniczego skończyły się późnym wieczorem 21 września bez rozstrzygnięcia.
Przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PGNiG rozmawiali z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem i prezesem […]
Górnicze związki zawodowe oczekują rozmów z Mateuszem Morawieckim. Jeśli premier ich nie podejmie, grożą protestami – pisze Karolina […]
Związki zawodowe górników są niezadowolone z owoców prac zespołu do spraw transformacji górnictwa i energetyki. Chcą udziału premiera w […]
Wszystko na to wskazuje, że w sporze między rządem a związkami zawodowymi o likwidację nierentownego na Górnym Śląsku wydobycia węgla […]
Jesteśmy świadkami kolejnego rozdziału toczącego się od początku lat 90-tych procesu restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego […]
To, że górnictwo węgla kamiennego na Górnym Śląsku jest przestarzałe, o niskiej wydajności i wysokich kosztach wydobycia jest […]
Polska Agencja Prasowa ustaliła nieoficjalnie, że 28 lipca dojdzie do spotkania w sprawie programu naprawczego Polskiej Grupy Górniczej z […]
Przyszłość polskiego górnictwa leży w rękach trzech głównych ośrodków decyzyjnych. I nie są to – niestety – organy mające […]