Polacy coraz rzadziej zmieniają sprzedawcę energii elektrycznej

11 października 2018, 09:16 Alert
energia elektryczna energetyka żarówka

W sierpniu 2018 r doszło do 5 512 zmian sprzedawcy energii elektrycznej – wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki danych. Liczba zmian jest nieco większa niż miesiąc wcześniej, ale w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadał o ok. 10 proc.

W sierpniu br. na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się 5 056 odbiorców indywidualnych, wobec 4 563 zmian w lipcu i 5 607 rok wcześniej. W grupie odbiorców biznesowych i instytucjonalnych odnotowano w sierpniu 2018 r. tylko 456 zmian sprzedawcy, w lipcu w tej grupie odbiorców było 796 takich zmian, a w sierpniu 2017 r. 570.

Liczba odbiorców z gospodarstw domowych, którzy skorzystali z prawa zamiany sprzedawcy, wg stanu na koniec sierpnia 2018 r., wyniosła 587 677 i od początku roku wzrosła o 40 810, czyli o 7,5 proc.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A,B,C, wg stanu na koniec sierpnia 2018 r., odnotowano 198 213 zmian sprzedawcy, a w tym roku w tej grupie odbiorców było 9 982 takich zmian, co oznacza wzrost o 5,3 proc.

Według stanu na koniec sierpnia 2018 roku na zmianę sprzedawcy energii zdecydowało się łączeni 786 tys. odbiorców, co stanowi prawie 4,6 proc. ogółu odbiorców. Zużyli oni w sierpniu łącznie nieco ponad 6,3 TWh energii elektrycznej, co dało im udział w strukturze zużycia na poziomie 45 proc.

Cire.pl