Orlen Lietuva: Polacy i Litwini razem bronią się przed konkurencją w Kłajpedzie

30 listopada 2016, 15:00 Alert

Operator terminalu LNG w Kłajpedzie odpowiedzialny za przeładunek towarów, spółka Klaipedos Nafta przekonuje, że umowa z Orlen Lietuva nie narusza ustawy o konkurencji. Takie samo stanowisko reprezentuje również polski Orlen Lietuva – informuje agencja LETA/BNS.

– Jesteśmy przekonani, że oskarżenia kierowane przez Grupę Achemos, pod której kontrolą znajduje się konkurencyjny terminal Kroviniu terminalas są bezzasadne – twierdzi Klaipedos nafta.

FSRU Kłajpeda, Klaipedos Nafta

– Zapewniamy, że nasza umowa z Klaipedos Nafta nie jest sprzeczna z ustawą o konkurencji i jest zgodna z prawem. Przed jej podpisaniem była dokładnie sprawdzana przez prawników – powiedział attache prasowy Orlen Lietuva Tomas Digaitis dodając, że spółka nie otrzymała od Kroviniu Terminalas żadnego pozwu.

29 listopada gazeta Lietuvos Žinios informowała, że należąca do Achemos Group spółka Kroviniu Terminalas zajmująca się przeładunkiem produktów naftowych w ubiegłym tygodniu skierowała do sądu pozew, w którym zaskarżyła umowę pomiędzy Klaipedos Nafta a Orlen Lietuva twierdząc, że narusza przepisy ustawy o konkurencji, ograniczając uczciwą konkurencję w sektorze przeładunku lekkich produktów naftowych w kłajpedzkim porcie.

Ponadto Kroviniu Terminalas domaga się od Klaipedos Nafta blisko 6 mln euro odszkodowania za szkody wyrządzone bezprawnymi działaniami operatora oraz uznania umowy między Klaipedos Nafta a Orlen Lietuva z 2011 roku za nieważną od momentu jej podpisania.

Gazeta informuje, iż Sąd Okręgowy w Kłajpedzie, który 23 listopada przyjął sprawę do rozpatrzenia podjął decyzję o zgłoszeniu tego faktu Komisji Europejskiej oaz Radzie ds. Konkurencji (litewski organ antymonopolowy – przyp. red.). Przedstawiciel sądu Kestutis Butvydas poinformował, że sąd nie rozpatruje sporu między Kroviniu Terminalas a Klaipedos nafta. Rzecznik prasowa Rady ds. Konkurencji Ieva Racickaite stwierdziła, że Rada nie otrzymała z sądu żadnej informacji i żadne postępowanie w sprawie wspomnianej umowy nie było prowadzone.

The Baltic Course