Polacy pomogą Ukraińcom zreformować edukację wojskową zgodnie ze standardami NATO

27 lutego 2015, 09:00 Bezpieczeństwo
Szkolenie Polska-Ukraina w MON

– Chcemy stworzyć na bazie uczelni w Żytomierzu i Kijowie ukraińską wojskową akademię techniczną oraz centrum badań kosmicznych, wzorem Waszej Wojskowej Akademii Technicznej – powiedział 26 lutego dyrektor Departamentu Edukacji Wojskowej gen. bryg. Ihor Tolok podczas wizyty w Polsce delegacji Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Wizyta odbywająca się  w dniach 26 lutego – 1 marca jest częścią NATO-Ukraine Defence Education Enhancement Program, którego celem jest dostosowanie szkolnictwa wojskowego naszego wschodniego sąsiada do standardów Sojuszu.

Rozmowy dotyczyły kontynuowania reformy szkolnictwa wojskowego Ukrainy. Udział w nich wzięli przedstawiciele wszystkich 5 polskich uczelni wojskowych, Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz prof. Bogusław Pacek – lider programu DEEP Ukraina, który kierował rozmowami.

Strona ukraińska wysoko oceniła dotychczasowe rezultaty współpracy. Pozytywnie oceniono tygodniowe staże realizowane przez wykładowców ukraińskich w polskich uczelniach wojskowych. Podczas rozmów strona ukraińska  zwróciła się z prośbą o pomoc merytoryczną w zbudowaniu z dwóch instytutów technicznych w Żytomierzu i Kijowie uczelni podobnej do WAT. Wiele uwagi poświęcono także kształceniu i przygotowaniu oficerów Marynarki Wojennej. Po przejęciu przez Rosję Sewastopola i funkcjonującej tam Akademii Marynarki Wojennej, Ministerstwo Obrony Ukrainy zorganizowało Wydział MW przy cywilnej Akademii Morskiej w Odessie.

Potrzeby dotyczące przygotowania wykładowców i podchorążych, a szczególnie brak możliwości praktycznego przygotowania oficerów wypełniły dużą część rozmów. Jako wzorcowe Ukraińcy ocenili współdziałanie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Akademią Wojsk Lądowych we Lwowie.

Wyzwaniem będzie kontynuacja reformy Uniwersytetu Sił Powietrznych w Charkowie – ze względu na duże różnice pomiędzy obydwoma systemami. Strona ukraińska przygotowała porozumienie dotyczące współdziałania WAT z ukraińskimi instytutami, które będzie analizowane w terminie późniejszym. W programie współpracy przewidywany jest także udział uczelni z innych państw.

W dniu jutrzejszym będą prowadzone rozmowy dotyczące udziału Sił Zbrojnych RP w reformowaniu systemu szkolenia podoficerów ukraińskich. Wezmą w nich udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej