Polenergia podsumowuje trzeci kwartał i z optymizmem patrzy w przyszłość

6 listopada 2020, 08:30 Alert
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia
Farma Wiatrowa Mycielin 6 fot. Polenergia

Po trzech kwartałach 2020 roku Polenergia, największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, osiągnęła blisko 1,33 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła prawie 201 mln PLN, a skorygowany zysk netto blisko 86 mln PLN.

Mimo trwającej pandemii COVID-19 Grupa utrzymała wyniki na poziomie zbliżonym do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku.

§ 201 mln PLN skorygowanego wyniku EBITDA po trzech kwartałach 2020 roku;
§ 86 mln PLN skorygowanego zysku netto po trzech kwartałach 2020 roku;
§ 37 proc. skorygowanej marży EBITDA po trzech kwartałach 2020 roku (bez segmentu obrotu
i sprzedaży);
§ 34 proc. produktywności brutto farm wiatrowych po trzech kwartałach 2020 roku;
§ 561 GWh rekordowej produkcji brutto energii segmentu lądowych farm wiatrowych;
§ 186 MW projektów lądowych farm wiatrowych w budowie;
§ 40 MW łączna moc projektów szykowanych do tegorocznych aukcji OZE.

Dziewięć miesięcy 2020 roku stało pod znakiem stabilizacji wyników Polenergii. Jakość aktywów Grupy oraz podjęte decyzje o zabezpieczaniu cen sprzedaży dla aktywów wytwórczych spowodowały, że pandemia COVID-19 nie miała jak dotąd istotnego wpływu na wyniki finansowe. Segment dystrybucji najbardziej narażony na bezpośredni wpływ skutków epidemii wykazuje stabilne wyniki. Rosnąca marża na dystrybucji energii elektrycznej kompensuje efekt spadku wolumenu o 10 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto spadek wyniku w segmencie gazu i czystych paliw związany z wygasaniem systemu wsparcia został częściowo skompensowany wyższym wynikiem segmentu farm wiatrowych oraz segmentu obrotu i sprzedaży.

– To, czego potrzebują teraz wszyscy w czasie trwającej pandemii, to stabilizacja i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Nam taką stabilizację wyników w tym trudnym roku udało się osiągnąć, co należy uznać za sukces. Nie poprzestajemy jednak na tym i konsekwentnie realizujemy strategię Polenergii, która już przynosi efekty i podnosi wartość całej Grupy. Po raz pierwszy od wielu lat budujemy jednocześnie aż trzy farmy wiatrowe: w Szymankowie, Dębsku oraz Kostomłotach, o łącznej mocy 186 MW. Ich realizacja jest w pełni finansowo zabezpieczona. Inwestycje przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem bez istotnych opóźnień mimo tak dużego ryzyka związanego z pandemią. Optymistycznie patrzymy na tegoroczne aukcje OZE do których przygotowujemy portfel projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 MW Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z przyjęciem ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej oraz szybkiego przygotowania założeń strategii rozwoju gospodarki wodorowej – powiedział dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Polenergia/Michał Perzyński