TAG: Polenergia
Polenergia podała o EBITDA w drugim kwartale 2021 roku w wysokości 11,5 mln złotych, czyli o 57,8 mln więcej niż rok wcześniej. Wyniki byłyby […]
Polenergia wprowadziła do oferty produkty gwarantujące sto procent zielonej energii w standardzie Energia 2051TM. To rozwiązanie ma być nie tylko […]
Jeżeli Polska nie zbuduje odpowiedniego potencjału Odnawialnych Źródeł Energii pozwalających wytwarzać zielony wodór albo możliwości dostaw […]
Equinor sfinalizował zakup działki w Łebie, gdzie powstanie port serwisowy na potrzeby morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Equinor jest […]
Znane są pierwsze szacunki wskazujące poziom zaangażowania polskich firm w budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z danych Polenergii i […]
Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki i Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 – spółki zależne Polenergii – zawarły z mBankiem umowy […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznał morskim projektom MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wsparcie w postaci prawa do pokrycia ujemnego […]
– Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor szacują, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW […]
Wczoraj upłynął termin składania do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach I fazy wsparcia dla […]
Polenergia odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1 811 mln PLN, skorygowana EBITDA wyniosła blisko 257 mln PLN, a zysk netto 111 mln PLN […]
Polenergia i Equinor zawarły z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) aneksy do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej morskich farm wiatrowych.
Equinor i Polenergia złożyły wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z […]
Zbyt optymistyczne założenia, nieaktualne ceny, brak ujęcia inflacji, ryzyka walutowego, niewłaściwie oszacowane koszty bilansowania: to […]
Zgodnie z założeniami polskiej strategii energetycznej, morskie farmy wiatrowe będą stanowić filar polskiego systemu. Zanim jednak powstaną, […]
Spółka rozwijająca projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II uzyskała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych nowe warunki przyłączenia […]