TAG: Polenergia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej […]
Polenergia uruchomiła trzynastą farmę wiatrową, inwestycja powstała w Grabowie. Łączna moc wytworzona przez tamtejsze turbiny wynosi 44 MW.
Na obszarze planowanej przez Equinor i Polenergię morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I trwają badania morskiego dna. Działania w odległości 80 […]
Należąca do Polenergii farma wiatrowa Grabowo o mocy 44 MW uzyskała koncesję URE na wytwarzanie energii – wynika z dokumentu URE.
W Gdańsku powstała fabryka magazynów energii a razem z nią centrum badawczo-rozwojowym jest to projekt spółki Northvolt. Obiekt będzie […]
Polska nie obawia się opóźnienia projektów offshore przez brak portów instalacyjnych. – Do tej pory do Ministerstwa Klimatu i Środowiska […]
– Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna ma umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 20 mln zł […]
Equinor i Polenergia zakończyły trwające ponad rok badania wietrzności i natężenia fal na potrzeby projektu tzw. drugiej fazy – MFW […]
Equinor i Polenergia zakończyły badania dna morskiego na potrzeby przyszłych morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Chcą wybudować […]
Polenergia i Equinor wybrały Hitachi Energy jako dostawcę infrastruktury systemów elektrycznych dla projektów morskich farm wiatrowych MFW […]
Gazprom idzie na wojnę totalną na rynku gazu. Polska powinna iść na totalną kontraktację mocy gazociągu Baltic Pipe, a jednym z potencjalnych […]
Polenergia i Modus Energy wnioskują do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, którego działalność […]
Przedstawiciele rządu nie mówią już tylko o porcie instalacyjnym w Gdańsku, który może nie powstać na czas, ale także o innych […]
Polenergia przedstawiła wyniki z 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko cztery miliardy złotych. Spółka podaje, że skorygowana […]
Polenergia zawarła umowę inwestycyjną z litewskim Modus Energy AB, zakładającą utworzenie spółki celowej, współkontrolowanej przez Green […]
Siemens Gamesa dostarczy Equinorowi z Norwegii i polskiej Polenergii turbiny wiatrowe do projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW […]
Polenergia poinformowała, że utworzyła spółki zależne Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła. Będą oferować przydomowe […]
Chcielibyśmy skorzystać z krajowych portów i prowadzimy dialog z ich przedstawicielami. Podstawowe pytanie, czy nasze porty będą gotowe na czas, […]
– Polenergia jest gotowa zwiększyć portfolio rozwijanych projektów farm wiatrowych na lądzie o kilkaset MW, o ile zostanie zliberalizowana […]
Polenergia poinformowała, że po trzech kwartałach 2021 roku odnotowała 1,933 mld złotych przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 45 […]
Zarząd Polenergii podpisał przedwstępną umowę, na mocy której akcjonariusze Edison Energia zobowiązali się do zawarcia umowy przyrzeczonej […]
Polenergia uruchamia nową farmę wiatrową, która nie potrzebowała subsydiów, bo finansowanie zapewniły banki prywatne oraz Europejski Bank […]
Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się dwudniowa konferencja (13-14 września 2021 r.) „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa […]
Zapraszamy na relację na żywo z drugiego dnia szóstej edycji konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa […]
Spółki realizujące morskie farmy wiatrowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, należące do Equniora oraz Polenergii poinformowały o zamiarze […]
Polenergia przedstawiła skonsolidowany raport z pierwszego półrocza 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 47 procent do 1,212 mld […]
Polenergia podała o EBITDA w drugim kwartale 2021 roku w wysokości 11,5 mln złotych, czyli o 57,8 mln więcej niż rok wcześniej. Wyniki byłyby […]
Polenergia wprowadziła do oferty produkty gwarantujące sto procent zielonej energii w standardzie Energia 2051TM. To rozwiązanie ma być nie tylko […]
Jeżeli Polska nie zbuduje odpowiedniego potencjału Odnawialnych Źródeł Energii pozwalających wytwarzać zielony wodór albo możliwości dostaw […]
Equinor sfinalizował zakup działki w Łebie, gdzie powstanie port serwisowy na potrzeby morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Equinor jest […]
Znane są pierwsze szacunki wskazujące poziom zaangażowania polskich firm w budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z danych Polenergii i […]
Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki i Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 – spółki zależne Polenergii – zawarły z mBankiem umowy […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznał morskim projektom MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wsparcie w postaci prawa do pokrycia ujemnego […]
– Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor szacują, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW […]
Wczoraj upłynął termin składania do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach I fazy wsparcia dla […]
Polenergia odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1 811 mln PLN, skorygowana EBITDA wyniosła blisko 257 mln PLN, a zysk netto 111 mln PLN […]
Polenergia i Equinor zawarły z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) aneksy do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej morskich farm wiatrowych.
Equinor i Polenergia złożyły wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z […]
Zbyt optymistyczne założenia, nieaktualne ceny, brak ujęcia inflacji, ryzyka walutowego, niewłaściwie oszacowane koszty bilansowania: to […]
Zgodnie z założeniami polskiej strategii energetycznej, morskie farmy wiatrowe będą stanowić filar polskiego systemu. Zanim jednak powstaną, […]
Spółka rozwijająca projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II uzyskała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych nowe warunki przyłączenia […]
Prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej krytykuje tzw. ustawę offshore mającą w założeniu promować rozwój morskich farm wiatrowych.
Sześć firm chce skorzystać z Interwencyjnej Redukcji Poboru zaoferowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Equinor i Polenergia poinformowały o rozpoczęciu kompleksowego, przedinwestycyjnego programu badań środowiska morskiego na potrzeby oceny […]
Polski rząd chce osiągnąć maksymalną polonizację offshore, ale i innych technologii, chodzi o to, aby ten projekt przyniósł korzyści całemu […]