Polenergia pozwała Tauron

3 sierpnia 2015, 11:00 Alert
Linie wysokiego napięcia 1
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

(Parkiet/CIRE)

Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa wysłała w marcu do kilkunastu właścicieli farmy wiatrowych oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia, a Tauron postawił spółkę w stan likwidacji. Kontrahenci skierowali sprawy do sprawę do sądów. Jak donosi „Parkiet” na drogę sądową zdecydowała się między innymi Polenergia.

Wśród kontrahentów, którym PE-PKH wypowiedziała umowy jest sześć spółek z grupy in.ventus, spółki Amon i Talia z grupy Polenergii oraz spółki z grupy Wind Inwets.

Spółka tłumaczyła, że przyczyną wypowiedzenia umów było konsekwentne utrzymywanie przez kontrahentów, że nigdy nie zaistniały i nadal nie istnieją przewidziane w tych umowach przesłanki do renegocjacji ich warunków. W ocenie PE-PKH właściciele farm wiatrowych odmówili przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji poszczególnych umów.

Jednocześnie Tauron postanowił zlikwidować spółkę PE-PKH, która wcześnie złożył wniosek o upadłość likwidacyjną, ale ten został odrzucony przez sąd.
Jak wynika z informacji gazety giełdy, Polenergia pozwała Taurona do sądu w związku decyzją o likwidacji PE-PKH i jeszcze przed pierwszą rozprawą zyskała sądowe zabezpieczenie, że do czasu zakończenia sporu spółka córka Tauronu musi wykonywać zobowiązania zapisane w umowach. Jednak z informacji dziennika wynika, że Tauron odwołał się od tej decyzji i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Gdańsku.

PE-PKH stoi na stanowisku, że umowy wypowiedziała skutecznie i w związku z tym ich nie realizuje. Jednocześnie spółka informuje, że w pięciu tego typu sprawach zapadły prawomocne wyroki o oddaleniu wniosków farm wiatrowych o zabezpieczenie umów.