Spółki zależne Polenergii domagają się odszkodowania od Tauronu

21 sierpnia 2019, 16:30 Alert
Farma Wiatrowa Rajgród 1
Farma Wiatrowa Rajgród 1. Fot. Polenergia

Amon i Talia, spółki zależne Polenergii, złożyły do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozwy przeciwko spółce zależnej Tauronu w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i domagają się łącznie 48,3 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

Pozwy o odszkodowanie

Pozwy zostały złożone przeciwko spółce Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa (PKH). Amon domaga się zapłaty 29 mln zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu.

„Wniesienie nowego pozwu przez Amon wynika z faktu, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 25 lipca 2019 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo Amon w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez PKH umów sprzedaży energii i praw majątkowych” – napisano w komunikacie.

Talia wniosła do sądu o trzecią zmianę powództwa przeciwko PKH w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Talia. Talia domaga się zapłaty 19,3 mln zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.

W lipcu Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił powództwo spółki Amon, z grupy Polenergia, w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Polska Kompania Handlowa umów zawartych w 2009 r.

W czerwcu 2018 r. spółki z grupy Polenergia: Amon i Talia zażądały od Tauronu zapłaty łącznie 78,9 mln zł odszkodowania. Przedmiotem ich pozwu było także żądanie ustalenia odpowiedzialności Tauronu za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych wobec tych spółek w łącznej kwocie 265,3 mln zł.

Polska Agencja Prasowa

Polenergia skarży Tauron za zielone certyfikaty