Polenergia poprawia wyniki i czeka na strategię energetyczną

16 maja 2019, 06:45 Alert
Farma wiatrowa Polenergii w Pucku
Farma wiatrowa Polenergii w Pucku. Fot. Polenergia

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna utrzymała w I kwartale 2019 roku wysoką dynamikę wzrostu wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom blisko 715 mln PLN, skorygowana EBITDA ponad 80 mln PLN, a skorygowany zysk netto 40 mln PLN.

  • 1487 proc. wzrostu skorygowanego zysku netto w I kwartale 2019 roku do 40 mln PLN;
  • 106 proc. wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA w I kwartale 2019 roku do 80,3 mln PLN;
  • 43 proc. skorygowana marża EBITDA w I kwartale 2019 roku (bez segmentu obrotu);  46 proc. produktywności farm wiatrowych w I kwartale 2019 roku;

To kolejny kwartał, w którym Polenergia odnotowuje wyraźny wzrost kluczowych wyników finansowych. Skorygowany wynik EBIDTA w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniósł 80,3 mln PLN i był wyższy od osiągniętego przed rokiem o 41,4 mln PLN. Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła z poziomu 28,1 proc. przed rokiem do 43 proc. w tym roku. Znacząco wzrósł też skorygowany zysk netto z poziomu 2,5 mln PLN w I kwartale 2018 roku do 40 mln PLN w tym roku.

„Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i będziemy swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Pozytywnie odbieramy decyzje dotyczące nowelizacji ustawy o OZE, których realizacja doprowadzi do powstania nowych mocy wytwórczych w systemie energetycznym o łącznej mocy 3,4 GW, w tym 2,5 GW w systemie lądowych farm wiatrowych oraz 0,75 GW w segmencie fotowoltaiki. Zdecydowanie większy wolumen energii elektrycznej przewidziany do sprzedaży w ramach tegorocznej aukcji zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia dla projektów Polenergii o łącznej mocy 215 MW. Grupa liczy, że zapowiadane przez Ministerstwo Energii powstanie do końca 2019 roku specustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej, przyspieszy budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych na Bałtyku. Trzeba pamiętać, że projekty offshore Polenergii posiadają już warunki przyłączeniowe o łącznej mocy 3 GW, a termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.” – mówi Michał Michalski Prezes Zarządu Polenergii.

Analizując tegoroczne wyniki Polenergii widać, że istotnym czynnikiem, który miał wpływ na tak dużą poprawę była wysoka produkcja segmentu energetyki wiatrowej oraz ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Dodatkowo na wyższy wynik wpływ miał spadek kosztów operacyjnych spowodowany zmianą w ujmowaniu prezentacji kosztów dzierżawy podyktowaną zmianami standardów rachunkowości (wejście w życie MSSF 16).

Wysoka wietrzność w tym roku przełożyła się na bardzo dobry wynik segmentu farm wiatrowych. Średnia produktywność netto farm wiatrowych Polenergii wyniosła w I kwartale 2019 roku 46 proc. wobec 32 proc. przed rokiem i znacząca przekracza średnią produktywność farm wiatrowych w Polsce, która kształtuje się na poziomie 38 proc. Na szczególną uwagę zasługuje produktywność farm wiatrowych Mycielin i Gawłowice. Każda z nich przekroczyła poziom 51 proc. W pierwszym kwartale 2019 roku farmy wiatrowe Amon, Talia, Gawłowice, Skurpie i Rajgród zawarły umowy z Siemens Gamesa Renewable Energy na serwisowanie farm wiatrowych. W przypadku farm wiatrowych Amon i Talia umowy będą obowiązywać przez 23 lata, natomiast w przypadku farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród przez 26 lat. Umowy umożliwiają wydłużenie okresu serwisowania turbin wiatrowych nawet do 2045 roku.

Ostatnie miesiące przyniosły ponownie bardzo dynamiczne zmiany na rynku zielonych certyfikatów. Główną przyczyną wahań były niekorzystne dla producentów energii propozycje rządu związane ze zmianą w naliczaniu opłaty zastępczej. Cena zielonych certyfikatów spadła z poziomu 135 PLN/MWh na koniec roku do 80 PLN/MWh w połowie marca. Rezygnacja z ustanowienia maksymalnego przychodu farmy wiatrowej na poziomie 312 PLN/MWh spowodowała odwrócenie trendu i ustabilizowanie ceny zielonych certyfikatów na poziomie 135 PLN/MWh.

Źródło: Polenergia