Polimery Police mają odświeżoną umowę finansowania

29 kwietnia 2024, 11:45 Alert

Grupa Azoty Polyolefins i instytucje finansowe przedłużyły finansowanie Polimerów Police. Strony uzgodniły warunki finansowania projektu do 29 maja 2024 roku.

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty
Polimery Police. Fot. Grupa Azoty

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 26 kwietnia 2024 roku Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania umowy stabilizacyjnej, tj. do 29 maja 2024 roku. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi – czytamy w komunikacie Grupy Azoty.

– Przygotowujemy się do Testu Integralności i przejęcia instalacji od Generalnego Wykonawcy, który realizuje prace zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Projekt Polimery Police jest obecnie na etapie produkcji w ramach rozruchu, ruchów testowych i testów parametrów gwarantowanych, zarówno na instalacjach PDH – odwodornienia propanu, jak i PP-polipropylenu. Sprzedaż produktów pod marką Gryfilen® odbywa się w kanałach: bezpośrednim, dystrybucji oraz tradingu – na rynku polskim i zagranicznym – mówi Wojciech Blew, p.o. prezesa Grupy Azoty Polyolefins.

Umowa zmieniająca do umowy stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Operuje również na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Polimery Police to projekt kompleksu petrochemicznego, którego centrum stanowić będą instalacja do produkcji propylenu metodą PDH (o mocy produkcyjnej 429 tys. ton rocznie) oraz polipropylenu (o mocy produkcyjnej 437 tys. ton produktu rocznie) wraz z bazą logistyczną.

Grupa Azoty / Jędrzej Stachura

Azoty wynik produkcji. Przez azjatyckie produkty spada popyt na europejski mocznik