TAG: Polimery Police

Grupa Azoty zanotowała w I kwartale 2024 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 399 mln zł oraz wynik EBITDA wynoszący minus 50 […]
Grupa Azoty Polyolefins i instytucje finansowe przedłużyły finansowanie Polimerów Police. Strony uzgodniły warunki finansowania projektu do 29 […]
Grupa Azoty, Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Polyolefins utworzyły kolejne odpisy w wynikach za 2023 r. Ich wielkość oznacza konieczność […]
Grupa Azoty Polyolefins i instytucje finansowe ustaliły warunki finansowania dla kolejnego etapu projektu Polimery Police.
Grupa Azoty Polyolefins podpisała z 15 instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej […]
Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę dotyczącą finansowania projektu Polimery Police. Strony uzgodniły dalsze […]
14 grudnia Grupa Azoty Polyolefins wystąpiła do Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” o udzielenie transzy pożyczki […]
Grupa Azoty, największy koncern chemiczny w Polsce, wystartował z produkcją polipropylenu w Polimerach Police. To jedna z największych inwestycji […]
Projekt Polimery Police, czyli zakład do produkcji polipropylenu, rozpoczyna dziś pracę. Zatrudnienie znajdzie tam 800 osób. To jeden […]
Grupa Azoty Polyolefins zabezpiecza dostawy kluczowych surowców do Polimerów Police. Pod koniec kwietnia koncern chemiczny podpisał umowę na […]
– Wyniki za 2022 rok pozwalają Grupie Azoty stabilnie funkcjonować w trudnej sytuacji. 2022 rok zapamiętamy jako czas rekordowego wzrostu […]
Polimery Police, nowo powstający kompleks chemiczny Grupy Azoty, ma ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku. To największa tego typu inwestycja w […]
27 marca Grupa Azoty Polyolefins odebrała pierwszą dostawę etylenu w terminalu gazowym w Policach w ramach projektu Polimery Police.
Grupa Azoty Polyolefins, spółka zależna Grupy Azoty, zawarła z Trafigura Pte Ltd z Singapuru umowę dotyczącą zakupu propanu w okresie […]
Gryfilen to nazwa handlowa polipropylenu, który będzie produkowany przez Grupę Azoty Polyolefins. Firma zaprezentowała swój nowy produkt w […]
Na podstawie wstępnego porozumienia inwestycyjnego, Grupa LOTOS S.A. zobowiązała się do zainwestowania łącznej kwoty 500 mln zł poprzez […]
Grupa Azoty i jej spółki zależne – ZCh Police oraz GA Polyolefins – podpisały z Grupą Lotos aneks, wydłużający do 13 grudnia […]
Grupa Azoty i jej spółki zależne – ZCh Police oraz GA Polyolefins – podpisały z Grupą Lotos aneks, wydłużający do 22 listopada […]
Grupa Lotos nie wyklucza większego zaangażowania w projekt Polimery Police niż zadeklarowane w liście intencyjnym 500 mln zł, jeśli uzna, że […]
Grupa Azoty szuka partnerów do realizacji projektu Polimery Police. Niewykluczone, że oprócz Lotosu w inwestycje mogą zaangażować się […]
Spółki Grupy Azoty oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu planowanego przez Grupę […]