Grupa Azoty ogłosiła wyniki za I kwartał 2024 roku

29 maja 2024, 08:30 Alert

Grupa Azoty zanotowała w I kwartale 2024 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 399 mln zł oraz wynik EBITDA wynoszący minus 50 mln zł, co przekłada się na marżę EBITDA w wysokości minus 1,5%. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami opublikowanymi przez spółkę 21 maja.

Grupa Azoty
fot. BiznesAlert.pl

Od końca marca Grupa Azoty wdraża działania mające na celu zapewnienie płynności finansowej oraz optymalizację produkcji, a także zakończenie inwestycji Polimery Police. Wiceprezes Zarządu, Andrzej Skolmowski, podkreślił, że spółka prowadzi rozmowy z partnerami biznesowymi, aby stabilizować sytuację Grupy i sprostać wyzwaniom stojącym przed europejską branżą chemiczną. W segmencie Agro zanotowano wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży nawozów: azotowych o 52 procent oraz wieloskładnikowych o 37 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Pomimo ogólnego spadku cen na rynku, spadek cen kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego, pozwolił na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA tego segmentu na poziomie 1,2 procent.

Segment Chemia doświadczył spadku wolumenów sprzedaży oraz cen surowców i produktów. Negatywnie wpłynęła na wyniki utrzymująca się niekorzystna sytuacja makroekonomiczna oraz niski popyt. Pozytywnym czynnikiem były zaburzenia logistyczne, które zwiększyły zainteresowanie produktami europejskich producentów. Marża EBITDA segmentu wyniosła minus 14,9procent.

W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, mimo spadku cen surowca (fenolu) i produktów. Słaba koniunktura gospodarcza i napięcia geopolityczne wpłynęły na nastroje zakupowe konsumentów, jednak ograniczenia logistyczne związane z importem z Azji zwiększyły zapotrzebowanie na produkty europejskich producentów. Marża EBITDA segmentu wyniosła minus 13,4 procent.

Azoty / Mateusz Gibała

Azoty walczą o powrót do rentowności