Azoty walczą o powrót do rentowności

22 maja 2024, 09:00 Alert

Grupa Azoty poinformowała o szacunkowych wynikach finansowych z pierwszego kwartału 2024 roku. Wynik EBITDA osiągnął minus 50 milionów złotych, a marża EBITDA minus półtora procent. Spółka planuje wprowadzić plan naprawczy, aby przywrócić rentowność.

Azoty opublikowały szacunkowe wyniki z pierwszego kwartału bieżącego roku. Osiągnęły skonsolidowany przychód ze sprzedaży, w wysokości 3 399 miliona złotych, a wynik EBITDA w wysokości minus 50 milionów złotych przy marży minus półtora procent. Spółka zauważa, że utrzymała się niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na świecie.

– Popyt na produkty oferowane przez Grupę Azoty pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej grupy, szczególnie przy dalszym spadku ich cen. Dodatkowo, w pierwszej połowie kwartału, podobnie jak w poprzednich okresach, brakowało efektywnych działań dostosowawczych po stronie spółki do warunków rynkowych – piszą Azoty w komunikacie.

– Od końca marca obecny zarząd podejmuje działania, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej Grupy Azoty, w tym powrót na drogę rentownej produkcji. Szczegółowe założenia konkretnych obszarów uwzględnimy w naszym planie naprawczym. Optymalny wariant to rozpoczęcie wdrażania działań naprawczych na przestrzeni najbliższych tygodni, po uzyskaniu wymaganych akceptacji. Na bieżąco aktualizujemy projekty proponowanych rozwiązań, m.in. z uwzględnieniem wyzwań związanych z importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej – mówi wiceprezes Azotów Andrzej Skolmowski.

Spółka zauważa, że w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku, spadku doświadczyły surowce produkcyjne, gaz (różnica sięgała do 50 procent), energia elektryczna i węgiel. Nie wystarczyło to do osiągnięcia dodatniej marzy EBITDA.

W segmencie agro nastąpił wzrost sprzedaży nawozów, azotowych o 52 procent, a wieloskładnikowych o 37 procent, w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku. Zarejestrowano również spadek cen kluczowego surowca czyli gazu ziemnego, co zrekompensowało niższe ceny. Marża EBITDA segmentu osiągnęła 1,2 procent.

W segmencie chemia zaobserwowano spadek wolumenu sprzedaży oraz cen surowców i produktów. Największy spadek dotyczył produktów NOXy, Pulnox i mocznika przeznaczanego na cele techniczne. Azoty poinformowały o wznowieniu produkcji melaminy w spółce zależnej Azoty Puławy. Marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 14,9 procent.

Azoty zanotowały wzrost wolumeny produkcji i sprzedaży, przy jednoczesnym spadku cen surowca i produktu w segmencie tworzywa. Nie wznowiono produkcji kaprolaktamu w spółce zależnej Azoty Puławy z uwagi na sytuację popytowo-podażową. „Nieznacznie” wzrosła sprzedaż poliamidu, w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. Marża EBITDA segmentu osiągnęła minus 13,4 procent.

Grupa Azoty / Marcin Karwowski

Grupa Azoty prezentuje wyniki z 2023 roku. Wskazuje na niekorzystne warunki makroekonomiczne