Polimex: Budowa bloków w Opolu i na Żeraniu przebiega zgodnie z planem

14 maja 2018, 11:30 Alert

Polimex Mostostal liczy na stabilizację rentowności w 2018 roku i podtrzymuje plan realizacji 2 mld zł przychodów. Spółka zamierza złożyć w tym roku pierwsze oferty na rynku niemieckim i brytyjskim. Zarząd poinformował też, że realizacja projektów Opole i Żerań przebiega zgodnie z harmonogramem.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika
Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

„Poprzedni rok, gdyby nie odpis jednorazowy, zakończylibyśmy z wynikiem netto na poziomie 54 mln zł. (…) Porównując do roku 2016 rentowność grupy znacząco się poprawia i liczymy na dalszą stabilizację w 2018 roku” – powiedział podczas konferencji wiceprezes ds. finansowych Maciej Korniluk.

W połowie kwietnia zarząd Polimeksu informował, że celuje w przychód w 2018 roku na poziomie minimum 2 mld zł. Aktualny portfel zamówień grupy, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 1,67 mld zł , a do realizacji na 2018 rok przypada 1,16 mld zł.

„Do portfela można dodać +wirtualne+ około 400 mln zł przychodów, które są do zrealizowania przez Mostostal Siedlce. To jest spółka, której portfel ma charakter krótkoterminowy. Na chwilę obecną to są 84 mln zł, ale to, co jest jeszcze do zrealizowania to około 400 mln zł” – powiedział Maciej Korniluk.

„Dodając do portfela przychody z pierwszego kwartału i te 400 mln zł powtarzalnego przychodu Mostostalu Siedlce, który jest do zrealizowania w kolejnych kwartałach, wychodzimy na poziom 2 mld zł przychodów na poziomie grupy, który chcemy zrealizować” – dodał.

Skonsolidowane przychody Polimeksu wyniosły w pierwszym kwartale 2018 roku 348,3 mln zł wobec 544,6 mln zł przed rokiem.

„2018 rok jeśli chodzi o przychody jest bezpieczny” – ocenił wiceprezes Przemysław Janiszewski.

Spółka podała w prezentacji, że spadkowy trend przychodów operacyjnych w pierwszym kwartale wynika przede wszystkim z sukcesywnego rozliczania strategicznych kontraktów realizowanych przez grupę, czyli projektu Opole i zakończonego w grudniu 2017 roku projektu Kozienice.

Zysk brutto na sprzedaży grupy spadł w pierwszym kwartale do 28,9 mln zł z 48,8 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,8 mln zł wobec 26,8 mln zł w pierwszym kwartale 2017 roku. Grupa odnotowała w pierwszych trzech miesiącach tego roku 1,05 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,3 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Polimex Mostostal realizuje obecnie dwa projekty strategiczne m.in. budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Spółka podawała w lutym, że termin oddania do eksploatacji bloków numer 5 i 6 został oszacowany odpowiednio na 31 maja i 30 września 2019 roku.

„Nasze projekty strategiczne, Opole i Żerań, są realizowane zgodnie z harmonogramami, które są zatwierdzone z inwestorami. Nie widzimy na ten moment żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o realizację tych projektów” – powiedział wiceprezes Janiszewski.

Spółka koncentruje się na branży energetycznej, nafcie i chemii, chce rozwijać się w sektorze gazu.

„Także w gazie będziemy się rozwijać. Zaczynamy składać pierwsze oferty w tym obszarze. Oczywiście interesuje nas produkcja i budownictwo przemysłowe” – powiedział Janiszewski.

W kwietniu zarząd informował, że spółka chce rozwijać działalność zagraniczną. Grupa zamierza w tym roku złożyć pierwsze oferty w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

„Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o ekspansji działalności na rynkach zagranicznych. Mówiliśmy o pięciu krajach – Belgii, Holandii, Irlandii, Czechach i Węgrzech. Mocno pracujemy i myślimy, że pierwsze efekty tej pracy będą związane z rynkiem niemieckim i brytyjskim jeszcze w tym roku, szczególnie w obszarze projektów naftowych, ale też energetycznych” – powiedział wiceprezes Janiszewski.

„Będzie to dla nas nowy rynek i będziemy startować od mniejszych projektów” – dodał.

Polska Agencja Prasowa