TAG: Polimex

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na szybkie, polubowne rozstrzygnięcie sporu z Polimexem, który domagał się wyższej zapłaty za budowę […]
Polimex Mostostal liczy na stabilizację rentowności w 2018 roku i podtrzymuje plan realizacji 2 mld zł przychodów. Spółka zamierza złożyć w […]
Konsorcjum Rafako i Polimeksu analizuje dokumentację otrzymaną w sprawie przetargu na budowę bloku w Ostrołęce – poinformowała prezes […]
Polimex Mostostal liczy, że przetarg na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C będzie rozstrzygnięty na korzyść spółki, a po zmianie […]
Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex – Mostostal zawarło umowę z PGNiG Termika na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w […]
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował we wtorek o decyzję w sprawie przejęcie przez Eneę, Energę, PGE oraz PGNiG kontroli nad […]
Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie […]
Energa wraz z Enea, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex […]
Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal ma wartość 3,7 mld zł, z tego 1,4 mld zł przypada na II połowę 2016 r., a 1,5 mld zł na […]
(Doosan) Firmy Polimex Energetyka i Doosan Lentjes będące w konsorcjum, podpisały z PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra kontrakt na budowę […]
(Polimex Mostostal) Polimex Energetyka, spółka z Grupy Polimex-Mostostal, zrealizuje dostawy konstrukcji stalowych na potrzeby budowanego bloku nr […]
(Polska Agencja Prasowa) Rafako zawarł z Polimeksem Energetyka, spółką zależną Polimeksu-Mostostalu, list intencyjny w sprawie wspólnego […]
(Polimex-Mostostal) Nowym prezesem spółki Polimex Energetyka został Mirosław Skowron, który od 1 kwietnia 2016 roku zastąpił na tym stanowisku […]
Grupa Polimex-Mostostal zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 69 mln zł. Przychody Grupy wzrosły o 21 proc. do poziomu 2,55 mld zł i […]
(Polimex Mostostal) Naftoremont-Naftobudowa podpisał kontrakt z holenderską firmą Technip Benelux, a Polimex Energetyka zmodernizuje kotły […]
(Polimex Mostostal) Oferta spółki Polimex Energetyka na wykonanie modernizacji kotłów bloków 1-3 w Elektrowni Turów została wybrana w […]
ROZMOWA O kompromisie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i reformie Kompanii Węglowej, a także o łączeniu energetyki i oraz wzmacnianiu […]