W Rzeszowie o Polityce Surowcowej Państwa

10 lipca 2018, 11:00 Alert
kopalnia_sobieski_w_jaworznie

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na regionalną konferencję konsultacyjną dotyczącą projektu Polityki Surowcowej Państwa, którą organizują Ministerstwo Środowiska i PIG – PIB.

Konferencja odbędzie się 11 lipca 2018 r. w Rzeszowie w budynku V Politechniki Rzeszowskiej (Aleja Powstańców Warszawy 12) w godz. 10:30 – 16:30.

Będzie to jedenasta, ostatnia już konferencja z cyklu regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 9 PSP, obejmującego usprawnienia systemu podatków i danin.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. W spotkaniu weźmie udział wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i zarazem pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Mariusz Orion Jędrysek. Dyskusję poświęcimy zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Istotną część konferencji przeznaczymy na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos.

Podczas naszego spotkania będziemy mówić przede wszystkim o potrzebie weryfikacji obecnego systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą. Zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw z branży eksploatacyjnej omówią problemy, z którymi w tym zakresie aktualnie borykają się polskie firmy. Następnie eksperci z Ministerstwa Środowiska i innych instytucji przedstawią swoje propozycje rozwiązań prawnych usprawniających system opodatkowania eksploatacji. Istotnym elementem polityki surowcowej jest też odpowiednia wycena wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego. Osobny panel dyskusyjny poświęcony będzie na omówienie ważnych dla regionu Podkarpacia kwestii ze sfery surowcowej.

Dla dziennikarzy akredytacja nie jest wymagana.

Więcej informacji o polityce surowcowej: http://psp.mos.gov.pl/

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy