Polregio kupiło używanego Linka od PESY

28 lutego 2020, 17:15 Alert
polregio_logo
fot. POLREGIO

Polregio podpisało umowę na dostawę jednego używanego dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego. W dniu 19 lutego 2020 roku została ona zawarta z PESĄ.

Nowy skład

Przewoźnikowi zostanie dostarczony skład SA139-008, wyprodukowany w 2014 roku. Od tego czasu był eksploatowany przez Koleje Wielkopolskie a ostatnio – na zasadzie wypożyczenia – przez Koleje Dolnośląskie.

Zgodnie z wymaganiami przewoźnika, zapisanymi w specyfikacji przetargowej, pojazd musi między innymi:

1) być przystosowany do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym na różnych kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm;

2) posiadać bezterminowy dokument wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uprawiający do jego eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski, w szczególności na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.;

3) być sprawny technicznie i posiadać w chwili przekazania do Zamawiającego ważne świadectwo sprawności technicznej, a także – wg posiadanej dokumentacji utrzymaniowej – nie może wymagać wykonania czynności utrzymaniowych poziomu P4 w okresie co najmniej 4 lat od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu;

4) być zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) i posiadać nadany europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);

5) posiadać system informacji pasażerskiej, klimatyzację kabiny maszynisty i części pasażerskiej, monitoring wnętrza pojazdu, tempomat.

Jednostka SA139-008 kosztowała przewoźnika 9 350 000.00 PLN netto.

Źródło: nakolei.pl/Polregio

Niemal ośmiomilionowy wzrost liczby pasażerów Polregio