Polregio to rosnąca jakość obsługi pasażerów

4 marca 2020, 13:00 Alert
POLREGIO_logo

Polregio to największy przewoźnik pasażerski w Polsce, z którego usług dziennie korzysta ponad 240 tys. osób, a pociągi zatrzymują się na ponad 1900 stacjach w miastach i miasteczkach. By sprostać wymaganiom pasażerów przewoźnik z żelazną konsekwencją wprowadza zmiany, które w wielu obszarach okazały się przełomowe nie tylko dla spółki, ale przede wszystkim dla pasażerów.

Odpowiednie zarządzanie

Zakończony sukcesem w 2018 roku proces restrukturyzacji Polregio stał się jednym z najważniejszych w historii spółki dowodów na to, że odpowiednie zarządzanie może przynieść efekty korzystne nie tylko dla samego przewoźnika, ale przede wszystkim dla pasażerów i gospodarki.

– Jeszcze do niedawna ciążące nad Polregio realne widmo upadku spędzało sen z powiek właścicielom, klientom i pracownikom. Dopiero pod koniec 2018 roku, kiedy było już pewne, że pierwszy raz w historii można mówić o zrestrukturyzowanej spółce, notowane od 2016 roku dodatnie wyniki finansowe i rosnąca liczba pasażerów pokazały rzeczywisty potencjał Polregio. Dzięki niemu oraz poprzez partnerski nadzór właścicielski Agencji Rozwoju Przemysłu, dzisiaj możemy mówić o przełomowej zmianie w spółce, a w szczególności w obszarze jakości obsługi pasażerów. Jesteśmy w stanie realizować cele, które są nieosiągalne dla innych przewoźników. To świadczy o naszej sile jako lidera na rynku przewozów pasażerskich w Polsce – powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes zarządu Polregio.

Wyznaczenie jasno zdefiniowanych celów w zakresie poprawy jakości obsługi pasażerów, opartych o hasło „Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje” i ich realizację z żelazną konsekwencją pozwala dzisiaj mówić o rosnącym znaczeniu dla polskiej gospodarki największego polskiego przewoźnika pasażerskiego, który zdobył zaufanie zarówno pasażerów, jak i partnerów biznesowych. By tego dokonać, za priorytet przyjęto znaczące podniesienie jakości obsługi pasażerów.

Realizacja w latach 2015-2018 pierwszego w historii Spółki dużego programu inwestycji obejmującego zakupi modernizację taboru pozwoliła na przekazanie do dyspozycji pasażerów nowoczesnych pojazdów należących do spółki w sumarycznej liczbie 62 pojazdów. Nowoczesne składy wyposażone są w klimatyzację, bezprzewodowy Internet, gniazdka elektryczne, udogodnienia dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami oraz innowacyjne rozwiązanie – ładowarki indukcyjne, które Polregio wprowadziło na rynek jako pierwszy przewoźnik kolejowy. Kolejny krok to rozpoczynający się jeszcze w 2020 roku program zakładający retrofit 75 pojazdów realizowany w oparciu o własny potencjał wykonawczy spółki.

Polregio wyposażyło swoje drużyny konduktorskie w nowe umundurowanie oraz w 1780 nowoczesnych terminali służących do obsługi podróżnych. Terminale te oparte są o system Android i zapewniają szybszą obsługę pasażerów, a także synchronizację z nowym systemem sprzedaży biletów. Urządzenia te są także wyposażone w czytniki kodów 1D i 2D oraz pojemne baterie. Polregio to pierwszy pasażerski przewoźnik w Polsce, który wprowadził do użytku urządzenia tej klasy.Dla ułatwienia obsługi pasażerów wprowadzono możliwość opłacenia podróży kartą płatniczą w pociągach, na co pasażerowie czekali od lat.

Polregio posiada nową stronę internetową oraz własny system sprzedaży biletów on-line zintegrowany z aplikacją na urządzenia mobilne. Nowoczesny system sprzedaży umożliwia zakup biletów na wszystkie pociągi przewoźnika. Dzięki automatyzacji i standaryzacji najbardziej czasochłonnych czynności w zakresie obsługi zapytań i reklamacji pasażerów, przyśpieszeniu uległ proces obsługi tego typu zgłoszeń. Nowy wizerunek zgodny z identyfikacją marki przeszły kasy biletowe przewoźnika w 47 lokalizacjach poprzez ich estetyzację. Ponadto od 15 lipca 2019 roku Polregio w swoich pociągach jako pierwszy przewoźnik ogólnokrajowy honoruje aplikację mObywatel.

Innowacyjnym i przełomowym na polskim rynku transportowym rozwiązaniem stała się autorska platforma Polregio „Podróż bez barier”, która w jednym miejscu udostępniła wszystkie przydatne informacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności planowanie podróży pociągiem oraz umożliwia zamawianie asysty w podróży. Wprowadzenie e-formularza połączonego z rozkładem jazdy pociągów umożliwia wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez pociągi Polregio i zamówienie asysty w kilku prostych krokach, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko na polskim rynku, ale wręcz europejskim.

Fot. Polregio

W 2019 roku liczba pasażerów Polregio osiągnęła poziom 88,9 mln. Oznacza to, że z usług przewoźnika skorzystało o 7,7mln pasażerów więcej, niż w 2018 roku. Regularnie od 2016 roku spółka notuje znaczny wzrost liczby pasażerów, ale także dodatnie wyniki finansowe. Liczby te są najlepszym dowodem na sprawne i skuteczne zarządzanie największym przewoźnikiem w Polsce, a także dobrą współpracę z większościowym udziałowcem – Agencją Rozwoju Przemysłu oraz władzami samorządowymi. Polregio z żelazną konsekwencją zmienia oblicze kolei we wszystkich regionach Polski udowadniając, że hasło: „Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje” to nie tylko slogan reklamowy.

Polregio

Polregio kupiło używanego Linka od PESY