Polacy wyjaśnili Austriakom, dlaczego budują elektrownię jądrową

7 czerwca 2023, 17:30 Alert

Zakończyły się konsultacje międzyrządowe Polski i Austrii w sprawie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Polska elektrownia jądrowa na Pomorzu. Wizualizacja: Polskie Elektrownie Jądrowe.

Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją przedsięwzięcia (raport Espoo), Austria przesłała do Warszawy szereg pytań, których celem było doprecyzowanie niektórych kwestii. Wskazane zagadnienia zostały poddane przez stronę polską wnikliwej analizie. Wyjaśnień udzielono w pierwszej kolejności w formie pisemnej, a następnie, na prośbę Austrii, na spotkaniu bilateralnym – podaje przyszły operator Polskie Elektrownie Jądrowe o spotkaniu z pierwszego czerwca w Warszawie.

Podczas całodziennych obrad polscy eksperci udzielili merytorycznych i szczegółowych wyjaśnień na wszelkie pytania strony austriackiej. Kończąc spotkanie, strony ustaliły, że w najbliższym czasie uzgodnią treść protokołu stanowiącego podsumowanie konsultacji międzyrządowych pomiędzy Polską a Austrią, który zostanie następnie podpisany przez odpowiednich reprezentantów obu państw – czytamy dalej. – Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu o akt prawa międzynarodowego – konwencję z Espoo – i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, GDOŚ odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Polacy rozmawiali już z Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą, Węgrami, Niemcami oraz Słowacją. Czekają na zakończenie konsultacji z Danią i Austrią w momencie podpisania protokołu po konsultacjach.

Polska chce mieć pierwszy reaktor w technologii AP1000 od amerykańskiego Westinghouse w 2033 roku i 6-9 GW atomu do 2043 roku.

GDOŚ / Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Polacy są na finiszu negocjacji atomu z USA i szykują finansowanie