Polska będzie współpracować z Ericssonem na rzecz cyberbezpieczeństwa

30 października 2019, 17:30 Alert

Ericsson przystąpi do rządowego Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie. Program jest realizowany przez Mnisterstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ericsson po raz pierwszy wystawił publicznie na Europejskim Forum Cyberbezpieczństwa Cybersec urządzenia dostępu radiowego wyprodukowane w Polsce.

fot. Pixabay

– Cieszymy się, że porozumienie wchodzi w życie wraz z wprowadzaniem technologii 5G, w ktorej cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczowa rolę. Potwierdza to, że firma Ericsson jest uznawana za eksperta w dziedzinie technologii 5G. Ericsson wykorzysta swoje kompetencje i umiejętności, aby wesprzeć edukację w obszarze cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do bardziej efektywnego wprowadzenia sieci 5G w Polsce. Współpraca z rządem zapewni rzeczywiste i namacalne korzyści dla społeczeństwa – powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Ericsson

Jakóbik: Czy Xi Jinping czyta nasze maile? Polskie 5G będzie bezpiecznikiem