Programy społeczne, elektromobilność i lasy. Polska zaprezentowała pomysły na COP24

22 listopada 2018, 14:30 Alert
spodek
fot. Tauron

Podczas konferencji „COP24 and the Future of Climate Policy: What Role for the Three Seas Initiative?” pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP24 Michał Kurtyka zaprezentował trzy dokumenty, które Polska zaproponuje uczestnikom grudniowego szczytu w Katowicach jako sposób na walkę ze zmianami klimatu.

Sprawiedliwa transformacja

Pierwszym dokumentem, który Polska będzie chciała zaproponować jako gospodarz szczytu klimatycznego będzie „Deklaracja Sprawiedliwej Transformacji” (ang. Just Transition Declaration – red.). – Polityka redukcji emisji spotka się ze społecznym oporem i znacznym ryzykiem politycznym, jeśli nie będą jej towarzyszyć programy socjalne dla pracowników, którzy mogą w jej wyniku stracić pracę. Dlatego kwestia sprawiedliwej transformacji jest kluczowa dla rządów i organizacji społecznych – mówił Kurtyka.

Podpisanie ministerialnej deklaracji o sprawiedliwej transformacji podczas katowickiego szczytu ma dać wyraz politycznego poparcia dla tej inicjatywy. Ma to być kolejny krok w uwzględnieniu przemian gospodarczych i społecznych w globalnej polityce klimatycznej. – Długoterminowo, wdrażanie transformacji opartej na solidarności pomoże wygenerować społeczne poparcie dla polityki ograniczania emisji – mówił Kurtyka.

Elektromobilność

Kolejnym dokumentem, który Polacy zaproponują podczas COP24 jest deklaracja o wsparciu dla elektromobilności, pierwotnie wypracowana wspólnie z Wielką Brytanią, ale otwarta dla wszystkich, którzy chcieliby do niej dołączyć – państw, regionów, miast i organizacji pozarządowych.

– Będzie to stymulować prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe warunki dla rozwoju elektromobilności i czystego transportu. Chcemy także w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych organizować globalne forum elektromobilności – powiedział Kurtyka.

Lasy

Podczas COP24 chce zaprezentować sposób na zbalansowanie redukcji emisji CO2 z jego pochłanianiem, używając innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu lasami. – Podczas szczytu chcemy formalnie przyjąć deklarację ministerialną wzywającą strony do obniżenia zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze i uznanie kluczowej roli biotopu w osiąganiu celów wyznaczonych przez Porozumienie paryskie. Deklaracja ma zostać podpisana przez ministrów lub ich przedstawicieli podczas COP24

Michał Perzyński