Bechtel: Polska może się stać centrum budowy atomu w regionie (ROZMOWA)

20 września 2022, 07:24 Atom

W związku z rosnącym zainteresowaniem energetyką jądrową na świecie, Polska ma szansę stać się centrum budowlanym dla elektrowni jądrowych w regionie, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na polskich specjalistów w tej dziedzinie powinno także wzrosnąć – mówi Ahmet Tokpinar, wiceprezes Bechtel Power, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.
Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.

BiznesAlert.pl: Jaki byłby podział zadań miedzy Bechtel a Westinghouse przy polskim atomie?

Ahmet Tokpinar: Bechtel będzie wykonawcą inżynierii, zamówień i konstrukcji (Engineering, Procurement and Construction: EPC) odpowiedzialnym za budowę elektrowni, a Westinghouse dostarczy technologię jądrową i reaktory. Bechtel będzie również zarządzać i integrować wszystkich różnych podwykonawców i dostawców w zakładzie produkcyjnym, a w niektórych przypadkach, również u dostawców. Na koniec przekażemy pozostałym członkom zespołu wiedzę z zakresu zarządzania dużymi, złożonymi projektami.

Reaktor AP1000 to sprawdzona, działająca technologia. Obecnie działają cztery reaktory, a dwa kolejne będą włączone do końca 2024 r. Technologia Westinghouse jest powszechna w ponad połowie światowych obiektów jądrowych i ponadto udowodniono, że ma lepsze standardy. Bechtel zbudował lub serwisował 80 elektrowni jądrowych w USA, jak i 150 na całym świecie.

Oferta Bechtel i Westinghouse ma charakter całościowy: obejmuje cały obszar inżynierii, urządzeń, fazę budowy oraz wsparcie w eksploatacji i konserwacji, a także szkolenie personelu, który zbuduje i będzie zarzadzal elektrownia.

Wierzę, że wypracowanie najlepszych praktyk zarówno przez naszą firmę, jak i przez Westinghouse, będzie wielką korzyścią dla polskiej transformacji energetycznej.

Jakie są perspektywy dla polskich firm?

W kwietniu 2022 roku podpisaliśmy porozumienie z 12 polskimi firmami dotyczące budowy dwóch nowych cywilnych elektrowni jądrowych. A to dopiero początek. Oczekujemy, ze setki dostawców i wykonawców zaangażują się w ten projekt. Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Z tego powodu angażujemy się we współpracę z polskimi firmami, co doprowadzi do stworzenia ponad 10 000 miejsc pracy w budownictwie i około 900 stałych miejsc pracy przy każdym reaktorze.

Wiemy, że budowa elektrowni wymaga polskiej wiedzy i tysięcy wykwalifikowanych polskich pracowników. Dlatego naszym celem jest podpisywanie kolejnych umów z polskimi firmami i ścisła współpraca ze związkami zawodowymi. Naszym celem jest także pobudzenie polskiej gospodarki i wzrostu gospodarczego poprzez współpracę z lokalnymi, polskimi partnerami. Można śmiało powiedzieć, że planujemy wesprzeć polski przemysł poprzez miliardy dolarów.

W związku z rosnącym zainteresowaniem energetyką jądrową na świecie, Polska ma szansę stać się centrum budowlanym dla elektrowni jądrowych w regionie, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na polskich specjalistów w tej dziedzinie powinno także wzrosnąć.

Jaki jest plan pracy Bechtel?

Jesteśmy zaufanym partnerem z ugruntowaną obecnością w USA, Europie i na rynkach światowych. Wykorzystujemy także nasze doświadczenie i wnioski z innych, już zakończonych projektów – zwłaszcza takich jak już dwa ukończone reaktory AP1000 w amerykańskim stanie Georgia (Plant Vogtle Units 3 i 4). Wszystkie te doświadczenia będą wykorzystane w naszym projekcie w Polsce.

Kompleksowy plan został przedstawiony rządowi polskiemu w propozycji amerykańskiej. Biorąc pod uwagę wczesny etap, nie możemy jeszcze zdradzić więcej z tego planu, ale może być Pan pewien, że nasz plan pracy będzie dostosowany do potrzeb Polski. W tym zakresie pragniemy również bliskiej współpracy z polskimi firmami.

Jak kryzys energetyczny i atak Rosji na Ukrainę wpływają na te plany?

Inwazja Rosji na Ukrainę z pewnością wywarła znaczący wpływ na pokój i bezpieczeństwo na świecie oraz położyła większy nacisk na bezpieczeństwo energetyczne w całej Europie. W tym momencie, liderzy w Europie musza zdecydowac jak zająć się zmianami klimatycznymi, zachowując jednocześnie suwerenność energetyczną.

Jak wyjaśnił rząd USA, elektrownia jądrowa to w zasadzie 100-letnie przedsięwzięcie. Stany Zjednoczone są sprawdzonym liderem w technologii nuklearnej, stabilnym partnerem i sojusznikiem NATO. Propozycja USA odzwierciedla zaangażowanie USA w bezpieczeństwo energetyczne Polski i może oznaczać rozszerzenie strategicznych relacji z Polską.

Jaka jest rola rządu amerykańskiego?

To pytanie najlepiej skierować do rządu USA. Jednak warto podkreślić, ze USA i Polska od wielu lat są partnerami strategicznymi we współpracy w kwestiach politycznych, gospodarczych i wojskowych. Współpraca jądrowa stworzyłaby nowy aspekt dla tej relacji. Bechtel, jako firma amerykańska, wierzy, że może stać się ważnym partnerem, który pozwoli dalej przybliżyć Polske i Stany Zjednoczone, jednocześnie promując nowy poziom współpracy w dziedzinie nuklearnej.

Suwerenność energetyczna jest kwestią bezpieczeństwa narodowego, co jest szczególnie ważne w świetle ostatnich wydarzeń geopolitycznych w regionie. Bechtel zobowiązuje się wspierać polski rząd w doskonaleniu strategii energetycznej i dalszym zapewnianiu suwerenności energetycznej. Bechtel jest do tego idealnym partnerem dzięki bogatej wiedzy fachowej na temat budowy i dostarczania bezpiecznych oraz wydajnych elektrowni jądrowych.

Rozwój bezpiecznej, solidnej i zrównoważonej energetyki jądrowej, we współpracy z zaufanym partnerem, takim jak Bechtel, pomoże Polsce osiągnąć cele klimatyczne prowadzące do dalszej dekarbonizacji.

Zwracamy również uwagę, że art. 2 ust. 2 umowy międzyrządowej między Stanami Zjednoczonymi a Polską mówi, że Polska „chce wykorzystać ogromną wiedzę i doświadczenie ekspertów rządu USA, organów regulacyjnych, przemysłu jądrowego i laboratoriów krajowych, aby osiągnąć ten cel.

Czy termin pierwszego reaktora w 2033 jest realny?

Jest to agresywny cel, ale osiągalny. Czy uda się go osiągnąć? To będzie zależało także od stron trzecich, takich jak polski rząd czy instytucji sprawujących dozór nad tego typu przedsięwzięciami. Dostępność pracowników będzie również krytyczna – na przykład, czy będą inne duże projekty infrastrukturalne w Europie konkurujące o wykwalifikowanych pracowników?

Oczywistym jest, że Polska ​​ potrzebuje elektrowni jądrowej jak najszybciej. Bechtel jest sprawdzonym I rzetelnym partnerem. To ma ogromne znaczenie zwłaszcza, że ​​dla Polski będzie to pierwsza elektrownia jądrowa w historii, a zatem wybór odpowiedniego, rzetelnego i doświadczonego partnera jest krytyczny. Dlatego stworzyliśmy przemyślany plan i bylibyśmy gotowi go zacząć, gdy tylko zapadnie decyzja polskiego rządu.

Oferta Bechtel i Westinghouse ma charakter całościowy: obejmuje cały obszar inżynierii, urządzeń, fazę budowy oraz wsparcie w eksploatacji i konserwacji, a także szkolenie personelu, który zbuduje i będzie eksploatował zakład. Dzięki terminowej decyzji zrobimy wszystko, aby dotrzymać terminu wyznaczonego na 2033 rok.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Czas na atomowy wrzesień z dobudówką