Polska będzie potrzebowała o 2,6-8,4 mld m sześc. gazu więcej

18 stycznia 2019, 06:45 Alert

Gaz-System przewiduje w planie rozwoju sieci gazowej, że zapotrzebowanie na moc przesyłową gazu ziemnego w Polsce znacząco wzrośnie, głównie przez rozwój energetyki opartej na tym paliwie. Spółka przewiduje wzrost o 2,6-8,4 mld m sześc. rocznie.

Prognoza zapotrzebowania na usługę przesyłową do 2040 roku. Grafika: Gaz-System
Prognoza zapotrzebowania na usługę przesyłową do 2040 roku. Grafika: Gaz-System

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zwany strategią energetyczną zakłada rozwój energetyki gazowej, jako jednego ze sposobów na zmniejszenie emisyjności sektora.

– Rozwój infrastruktury gazowej w Polsce determinowany jest głównie następującymi czynnikami: koniecznością zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski; wielkością prognozowanego zapotrzebowania na gaz i popytu na usługę przesyłową, w tym również możliwości eksportu gazu; rozwojem połączeń importowych i eksportowych zapewniających integrację rynków wspólnoty europejskiej – wylicza operator polskiego systemu przesyłowego gazu. – Biorąc jednak pod uwagę prognozowany wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce, a także wysokie uzależnienie od importu gazu z kierunku wschodniego oraz potrzebę realnej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, w kolejnych latach konieczna będzie kontynuacja działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz otwarcie nowych kierunków dostaw gazu.

Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2020-2029 zaproponowany przez Gaz-System zakłada dwa warianty prognozy zapotrzebowania odbiorców na usługę przesyłową:

  1. Wariant Umiarkowanego Wzrostu (UW) określony na podstawie zawartych umów przesyłowych, uwzględniający podpisane umowy o przyłączenie dla nowych bloków parowo-gazowych przyłączanych bezpośrednio do krajowego systemu przesyłowego.
  2. Wariant Optymalnego Rozwoju (OR) uwzględnia dodatkowo zwiększenie zapotrzebowania wynikające ze złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia, wydanych warunków o przyłączenie dla odbiorców z sektora elektroenergetyki.

Największy przyrost zapotrzebowania na usługę przesyłową gazu spodziewany jest w sytuacji rozwoju elektroenergetyki (przede wszystkim kogeneracji) opartej o paliwo gazowe. Uruchomienie obiektów uwzględnionych w prognozie może zwiększyć popyt na gaz w perspektywie roku 2030: minimalnie o ok 2,6 mld m sześc. rocznie w prognozie UW, maksymalnie o ok 8,4 mld m sześc. rocznie w prognozie OR.

Co ciekawe, eksport miałby stanowić istotną część zapotrzebowania prognozowanego przez Gaz-System. Jego udział w wykorzystaniu mocy przesyłowych miałby się wahać od 1,5 do 4,9 mld m sześc. rocznie.

Źródłem gazu mającego zapewnić wykorzystanie mocy prognozowanych przez Gaz-System mają być projekty Bramy Północnej: rozbudowany terminal LNG i gazociąg Baltic Pipe, a także połączenia międzysystemowe z krajami sąsiednimi: Litwą i Słowacją. Co ciekawe, Gaz-System nie wspomina o połączeniu gazowym z Ukrainą, który bierze pod uwagę pod warunkiem zaangażowania partnerów ukraińskich.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik

Gaz-System konsultuje projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju sieci gazowej 2020-2029