Naimski: Polska nie przestawi energetyki na gaz

23 listopada 2018, 13:41 Energetyka
Piotr Naimski
fot. naimski.pl

Minister pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zapewnił, że Polska nie przestawi energetyki na gaz. Z tego względu w projekcie strategii energetycznej znalazła się energetyka jądrowa.

– Gaz ziemny to paliwo przejściowe. To kopalina, surowiec wydobywany podobnie jak węgiel, który jest wyczerpywalny – powiedział Naimski. – Podobnie jak przy produkcji energii z węgla, przy produkcji jej z gazu ziemnego powstaje dwutlenek węgla. Jest go mniej na jednostkę zużycia energii, więc jest to paliwo lepsze od strony środowiskowej, ale to paliwo będzie z czasem zastępowane przez zeroemisyjne źródła energii.

– W Polsce nie dysponujemy w dającej się przewidzieć przyszłości źródłami gazu ziemnego, które mogłyby zapewnić dramatyczny i szybki wzrost konsumpcji gazu na naszym rynku, także w sektorze produkcji energii. Gaz w Polsce jest z importu. Nie chcemy uzależniać polskiej energetyki od importowanego surowca nadmiernie. Gaz będzie funkcjonował jako element regulacyjny w miksie energetycznym. Nie będziemy przestawiali polskiej energetyki gwałtownie i rewolucyjnie na gaz – tłumaczył minister.