Rz: Ile węgla naprawdę wydobyła Polska Grupa Górnicza

9 marca 2018, 06:30 Alert
Kopalnia górnictwo
fot. pixabay.com

Na temat wyników działalności Polskiej Grupy Energetycznej pisze „Rzeczpospolita” i zwraca uwagę na to, że dane są inne niż podane wcześniej przez Polską Grupę Górniczą.

Dziennik powołując się na dane z rocznego sprawozdania Polskiej Grupy Energetycznej, która jest akcjonariuszem PGG, zwraca uwagę, że poziom wydobycia węgla jest zdecydowania niższy niż to dotychczas informowano. Jak podaje „Rz” z raportu PGE wynika, że PGG w ubiegłym roku wydobyła 28,1 mln ton węgla, a prezes górniczej spółki mówił o 30 mln ton.

Jak tłumaczy gazeta różnica wynika z tego, że władze PGG w wydobyciu grupy uwzględniają całoroczne wydobycie przejętego Katowickiego Holdingu Węglowego, podczas gdy KHW trafił pod skrzydła górniczej grupy z początkiem kwietnia 2017 r.

Jednocześnie „Rz” podkreśla, że władzom PGG brakuje konsekwencji, bo podając wyniki finansowe spółki nie uwzględnia poniesionych przez KHW strat w okresie od stycznia do kwietnia.
Według „Rzeczpospolitej” niejasna jest też sprawa planów wydobycia na ubiegły rok. Władze PGG twierdzą, że plan na poziomie 32 mln uwzględniał wydobycie KHW, szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek jest zdania, że ta ilość dotyczyła samego PGG, bez kopalń KHW, które miały wydobyć w ubiegłym roku 8 mln ton węgla. Dziennik powołuje się też na dane zawarte w prezentacji Ministerstwa Energii przedstawionej posłom pod koniec 2016 r., z których wynika , że roczne wydobycie w PGG wynosi ok. 30 mln ton, a w KHW ok. 10 mln ton.

„Rzeczpospolita” przypomina też informacje na temat zysku PGG za ubiegły rok. Jak relacjonuje dziennik w maju prezes PGG zapowiadał, że firma zarobi na czysto co najmniej 400 mln zł. Kwota ta zmalała o połowę w listopadzie, kiedy to na temat wyników PGG wypowiedział się minister Krzysztof Tchórzewski. Ostatecznie, jak wynika raportu Polskiej Grupy Energetycznej, zysk netto był na poziomie 90 mln zł.

Rzeczpospolita/CIRE.PL