Firmy z Polski, Japonii i Ukrainy stworzą w Buczy Zieloną Strefę Przemysłową

19 maja 2023, 15:00 Alert

Polska firma Hynfra, japońska Tsubame BHB Corporation i ukraińska firma UTEM podpisały listy intencyjne dotyczący budowy Zielonej Strefy Przemysłowej realizowanej przez miasto Bucza na Ukrainie. Celem tej Strefy jest zapewnienie niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wodoru i amoniaku.

Wodór. Fot. Freepik

Zielona Strefa Przemysłowa ma objąć 3000 hektarów. Projekt w Buczy będzie realizowany w partnerstwie z ukraińską firmą inżynieryjną UTEM oraz dostawcami technologii z Japonii, w szczególności z firmą Tsubame BHB.

Projekt Zielonej Strefy Przemysłowej przewiduje produkcję energii na potrzeby lokalnej konsumpcji. Wodór i amoniak produkowane będą z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, i zużywane dalej m.in. jako energia elektryczna, paliwo i nawozy. Obecnie przygotowywane są założenia projektu, następnie sporządzone zostanie studium wykonalności.

Firma Hynfra jest integratorem technologii wodorowych i będzie odpowiedzialna za koncepcję i projekt, Tsubame dostarczy technologię budowy zielonych bezpiecznych amoniakalnych magazynów energii, a ukraiński UTEM ma przeprowadzić lokalnie proces rozwoju i budowy.

– Będzie to jeden z najważniejszych projektów współpracy z udziałem prywatnych firm z trzech krajów – Ukrainy, Polski i Japonii. Mamy nadzieję, że będzie to zachęta dla polskich i japońskich firm do współpracy w odbudowie Ukrainy – powiedział radca ministra ambasady Japonii na Ukrainie Yasumasa IIjima.

Akio Miyajima, ambasador Japonii w Polsce zaznaczył, że Polska pełni centralną rolę w odbudowie Ukrainy. – Jestem przekonany, że pierwszy projekt współpracy między Japonią a Polską na Ukrainie będzie dla innych symbolicznym przykładem. Chciałbym wyrazić mój szczery szacunek dla narodu ukraińskiego, który walczy o międzynarodowy porządek oparty na wolności, demokracji i prawie międzynarodowym, a także o przyszłość Europy i świata – mówił ambasador.

Hynfra / Jacek Perzyński

RAPORT: Ukraina i odbudowa jej energetyki po wojnie