KE wzywa Polskę do szybszej walki z zanieczyszczeniem powietrza

16 listopada 2023, 13:15 Alert

Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z niewykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lutego 2018 roku dotyczącego nieprzestrzegania dyrektywy ws. jakości powietrza w zakresie pyłu PM10.

Należy wspomnieć, że wyrok TSUE z lutego 2018 roku stwierdził, że Polska naruszyła swoje obowiązki wynikające z dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego.

KE wskazała, że w zeszłym roku w 12 strefach jakości powietrza nadal odnotowywano przekroczenia dziennych wartości dopuszczalnych, a osiągnięcie zgodności nie jest oczekiwane wcześniej niż w 2026 roku.

Z drugiej strony Komisja przyznała, że polskie władze od tego czasu poczyniły „pewne” postępy. – Od czasu wydania wyroku polski rząd podjął działania, takie jak ustanowienie standardów jakościowych dla kotłów czy paliw stałych dostępnych na rynku dla indywidualnych gospodarstw domowych – czytamy w komunikacie.

Komisja pozostaje jednak zaniepokojona powolnym tempem zmian i brakiem skoordynowanego podejścia na szczeblu krajowym i lokalnym, w szczególności w odniesieniu do wymiany przestarzałych kotłów na paliwo stałe wykorzystywanych do ogrzewania przez indywidualne gospodarstwa domowe.

Teraz ruch leży po stroni Polski, która ma teraz dwa miesiące na przedstawienie swoich uwag w kwestiach podniesionych przez Komisję. Po rozpatrzeniu tych uwag lub w przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie Komisja może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zwrócić się o nałożenie kar finansowych Polsce.

Komisja Europejska / ISBnews / Jacek Perzyński

Mozolna walka Polski ze smogiem i pewne sukcesy. Spięcie