Operatorzy z Polski i Litwy planują połączenie systemów przesyłowych gazu

27 kwietnia 2021, 14:15 Alert
Gazociąg Polska-Litwa. Fot. EBI
Gazociąg Polska-Litwa. Fot. EBI

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, Gaz-System oraz Amber Grid, zamierzają zawrzeć porozumienie międzyoperatorskie o konstrukcji SANTAKA, która połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy po wybudowaniu Gazociągu Polska-Litwa (GIPL).

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy zachęcają wszystkich uczestników rynku do zapoznania się z treścią projektu umowy, w zakresie:

1) zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,

2) zasad alokacji ilości gazu,

3) procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Po zakończeniu procesu konsultacji rynkowych Gaz-System oraz Amber Grid przeanalizują zebrane uwagi i jeśli będzie to konieczne dokonają zmian w treści umowy o połączeniu międzysystemowym.

Gaz-System

Znamy warunki powstania Gazociągu Polska-Ukraina, ale do jego realizacji wciąż daleko