W Polsce rośnie produkcja OZE dzięki programowi „Mój Prąd”

14 lipca 2023, 10:40 Alert

„Mój prąd” przyczynił się m. in. do boomu na fotowoltaikę w Polsce. Jest to jeden ze sztandarowych programów resortu klimatu w zakresie zielonej transformacji w Polsce. Dzięki dofinansowaniu właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z środków na zainstalowanie przydomowego OZE. 

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Obecnie trwa piąta edycja programu. Nabór wniosków jest prowadzony od 22 kwietnia do 22 grudnia lub do wyczerpania się środków.

Łącznie produkcja energii elektrycznej z OZE wzrosła w latach 2021-2022 o 23,5 procent z 30,6 TWh do 37,7 TWh. Według ENTSO-E, latem 2023 roku nowe polskie moce zainstalowane w energii słonecznej i wiatrowej osiągną 723 MW – najwięcej we Wspólnocie Energetycznej po Holandii. Polska odpowiadać będzie za 97 procent nowych mocy zainstalowanych w energetyce słonecznej i 25 procent w energetyce wiatrowej w UE latem 2023 roku.

Program „Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program ruszył w lipcu 2019 roku i stał się silnym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Jego głównym celem jest zwiększenie w naszym kraju produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Do połowy lipca 2023 roku wypłacono już ponad 413 tys. dofinansowań o łącznej kwocie bliskiej 1,75 mld zł. Jednocześnie dzięki programowi Polska zredukowała emisję CO2 o blisko 2 mld kg rocznie.

Polskie Radio / Jacek Perzyński

Pompy ciepła i kolektory też zostaną dofinansowane z programu Mój Prąd