Dąbrowski: Polska może zgodzić się na neutralność klimatyczną. Koszty transformacji to 900 mld euro

28 czerwca 2019, 06:00 Energetyka
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski 27 czerwca 2019r. wziął udział w konferencji FT Energy Transition Strategies Summit zorganizowanej przez Financial Times w Londynie.. Fot. Ministerstwo Energii
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski 27 czerwca 2019r. wziął udział w konferencji FT Energy Transition Strategies Summit zorganizowanej przez Financial Times w Londynie.. Fot. Ministerstwo Energii

Polska sygnalizuje prawdopodobne wsparcie neutralności klimatycznej – powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski cytowany przez Financial Times. Dodał, że kwestią sporną są rekompensaty kosztów społecznych.

Polski „tak” dla neutralności klimatycznej możliwe do końca roku

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski 27 czerwca 2019 roku wziął udział w konferencji FT Energy Transition Strategies Summit zorganizowanej przez Financial Times w Londynie. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali na temat różnych koncepcji redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej m.in. w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej UE, specyficznych uwarunkowań dotyczących poszczególnych państw i wynikających z nich kosztów społeczno-gospodarczych.

Minister Dąbrowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Countering the Climate Backlash: Policy Making in the Age of Populism” skupiającym się na wpływie różnych czynników, m.in. opinii publicznej, kwestii społecznych i ekonomicznych, na kształtowanie polityki energetycznej państwa. Zaprezentował wizję sprawiedliwej i ewolucyjnej transformacji energetycznej zawartej w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, a także zwrócił uwagę na wyzwania, które stoją przed polskim sektorem energetycznym.

Podsekretarz stanu ds. energetyki w Polsce oznajmił, że „prawdopodobnie” do końca tego roku poprze cel zerowej emisji netto dla UE do 2050 roku. Oznaczać to będzie zmianę polskiego stanowiska, gdyż w czerwcu na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej Polska zablokowała tę propozycję.

Wiceminister Dąbrowski powiedział, że prawdopodobnie Polska podporządkuje się temu celowi. – Musimy tylko wiedzieć, jakie będą koszty i w jaki sposób możemy złagodzić społeczne skutki całej transformacji – mówił. Wskazał, że kwestia ta zostanie ponownie rozpatrzona przez przywódców UE pod koniec roku. Polska – wraz z Estonią, Węgrami i Czechami – odmówiła, aby w konkluzjach ze szczytu UE znalazła się data dojścia do neutralności klimatycznej ustalona na 2050 rok.

” Koszt transformacji 900 mld euro, a co z rekompensatami?”

Przemawiając na konferencji FT Energy Transition Strategies w Londynie, minister Dąbrowski stwierdził, że kluczowym punktem spornym była kwestia tego, kto zapłaci za przejście Polski z paliw kopalnych na OZE, czyli kto poniesie koszty społeczne takie jak przekwalifikowanie pracowników węglowych.– Dla Polski zaakceptowanie ogólnounijnego celu zerowego netto wymagałoby pewnego rodzaju mechanizmu kompensacyjnego, który byłby równoważny kosztom, które musimy ponieść – dodał.

Jak mówił, odejście polskiej energetyki od węgla kosztowałoby Polskę ok. 900 mld euro, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności sieci. – Podczas dyskusji na temat rocznych ram finansowych w UE proponowane liczby wynoszą około 5 mld euro – powiedział wiceminister i wskazał, że liczby te pokazują, jak duża jest dysproporcja.

Podkreślił, że sprawiedliwa transformacja powinna stawiać konsumenta w centrum oraz uwzględniać różne punkty startowe państw członkowskich. Kluczowe jest zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej w akceptowalnych cenach. Wskazał na plany uwzględnienia w przyszłym miksie energetycznym Polski zarówno zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak i energetyki jądrowej. Zauważył, że dyskusja o celach polityki klimatyczno-energetycznej powinna uwzględniać koszty społeczne i gospodarcze, które będą musiały ponieść regiony UE o gospodarce polegającej na węglu.

Wszyscy uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodzili się, że cel neutralności klimatycznej wiąże się z kosztami, które są różne dla różnych państw, a ścieżka dojścia do nich powinna być neutralna technologicznie.

Financial Times/Ministerstwo Energii

Aktualizacja, 28.06.2019, 12:20, godz. 12;20: Dodano komunikat Ministerstwa Energii oraz zmieniono walutę przy kwocie 900 mld z „euro” na „zł”, błędnie zdaniem ME podaną przez źródło informacji. Po konsultacjach przywrócono „euro”.