Jest umowa projektowa o pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

27 września 2023, 14:30 Alert

Dziś w Arkadach Kubickiego w Warszawie podpisano umowę projektową między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) a amerykańskimi firmami Westinghouse i Bechtel ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dokument przybliża nas do realizacji tego projektu.

Premier Mateusz Morawiecki Fot. X
Premier Mateusz Morawiecki Fot. X

Umowa projektowa to kolejny kluczowy etap inwestycji w atom. Umożliwi ona rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce bloku jądrowym na Pomorzu planowanym przez PEJ, Bechtel i Westinghouse na 2033 rok. Jej celem jest dostosowanie sprawdzonej na świecie technologii Amerykanów do lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

– W czasie zawirowań geopolitycznych, współpraca przy budowie tej elektrowni ma fundamentalne znaczenie. Dzisiaj rozmawiamy nie tylko o bezpieczeństwie energetycznym, najnowszych technologiach, a także o bezpieczeństwie w szerokim rozumieniu tego słowa. Dzisiaj stawiamy ten decydujący krok na drodze do uniezależnienia się energetycznego od krajów, które są niestabilne – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas podpisania umowy pomiędzy PEJ a konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel w Arkadach Kubickiego.

– Dzisiaj podpisujemy umowę dot. budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Ta elektrownia atomowa cementuje współpracę polsko-amerykańską na trzech polach: bezpieczeństwa, energetyki i na polu gospodarczym – podkreślił.

– Mamy ambicje, aby odbudować cały polski sektor jądrowy. Dzisiaj ściągamy specjalistów z całego świata. Ta przyjaźń polsko-amerykańska, którą dzisiaj cementuje elektrownia jądrowa, rozwija się na wielu płaszczyznach. To współpraca wielowątkowa, która daje impuls do rozwoju całej Polsce. Będziemy dzięki temu dostawcą bezpieczeństwa również dla innych państw – zaznaczył premier.

– Konsekwentne, planowe wypełnianie założonych harmonogramów ale i zakres zawieranej dziś umowy są świadectwem naszej determinacji by pierwszą w Polsce elektrownię jądrową zbudować w zakładanym terminie, w budżecie, z optymalnym wykorzystaniem polskiego przemysłu – powiedział Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

W wyniku podpisanej umowy w około 1,5 roku powstanie projekt pierwszej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu. Ta chwila to zwieńczenie bardzo intensywnej pracy wielu osób z administracji rządowej Polski i USA a także pracowników spółek PEJ, Westinghouse i Bechtel, za którą bardzo wszystkim dziękuję – powiedział prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Mateusz Berger. 

Należy wspomnieć, że w zeszłym tygodniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dokument określa m.in. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji obiektu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, a także nakłada obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Polskie Elektrownie Jądrowe podają, że w ramach zawartej umowy spółki Westinghouse i Bechtel we współpracy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi zaprojektują pierwszą polską elektrownię jądrową. Na realizację tego celu przewidziano blisko 2 miliony roboczogodzin i wsparcie najlepszych specjalistów z branży. W zakresie projektu znajdują się główne komponenty elektrowni, tj. wyspa jądrowa, wyspa turbinowa oraz towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne, czy też infrastruktura związana z bezpieczeństwem obiektu. Podstawowym celem projektu koncepcyjnego jest zdefiniowanie wymagań i kryteriów projektowych, określenie norm i standardów, według których będzie realizowany polski projekt jądrowy. W efekcie prac inżynieryjnych tego etapu powstanie ponad 400 produktów końcowych.

– Analogiczny reaktor AP1000, będący projektem referencyjnym dla polskiej inwestycji, pracuje już w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie działa sześć jednostek tego typu, kolejne budowane są w Chinach. Polska elektrownia jądrowa będzie oparta o najnowsze doświadczenia firm Westinghouse i Bechtel wynikające w szczególności z budowy bloku jądrowego Vogtle 4, w którym wprowadzono udoskonalania względem uruchomionego wcześniej bloku nr 3. Doświadczeni pracownicy realizujący projekt w USA, będą zaangażowani także w działania na rzecz planowanej siłowni na Pomorzu. Prace inżynieryjne skupią się na dostosowaniu projektu do wymagań technicznych i regulacyjnych obowiązujących w Europie oraz w Polsce – czytamy.

– Zapisy umowy regulują współpracę w zakresie przeprowadzenia procesów uzyskiwania kolejnych pozwoleń, w tym opracowania specyfikacji technicznej wstępnego projektu planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu odzwierciedlającej elementy wykorzystanej instalacji, tak aby była ona zgodna z wymaganymi parametrami wydajności. Będzie też podstawą dla kolejnej umowy obejmującej kolejną fazę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – podają PEJ.

PEJ, Westinghouse i Bechtel chcą budować trzy reaktory AP1000 z pierwszym w 2033 roku w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. KHNP, PGE i ZE PAK chcą budować dwa APR1400 do 2036 roku w Pątnowie, w Wielkopolsce.

Jacek Perzyński

Jest decyzja środowiskowa dla pierwszej elektrowni jądrowej