86 procent Polaków popiera atom (INFOGRAFIKA)

15 grudnia 2022, 12:15 Alert

Aż 86 procent Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ministerstwa klimatu i środowiska w listopadzie 2022 roku. Jednocześnie ponad 70 procent badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. To najlepsze wyniki w historii badań realizowanych co roku przez ostatnią dekadę.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Poparcie Polaków dla atomu

– Rezultaty badań potwierdzają, że Polacy są coraz bardziej świadomi, iż energetyka jądrowa może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Tak wysokie poparcie to nie tylko efekt rosyjskiego ataku na Ukrainę, czy wyboru przez Polskę amerykańskiej technologii jądrowej, ale także realizacji kampanii społecznej „Poznaj Atomickich” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Źródło: MKiŚ

Badanie z listopada 2022 roku wskazuje, że ponad 85 procent ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, a 10 procent jest przeciwnego zdania. W porównaniu do roku 2021 odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji aż o 12 procent.

Szczególnie ważne jest, że większość badanych (71,6 procent) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania, a zaledwie 25,5 procent jest przeciwnego zdania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie wzrosła aż o 14 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Blisko 90 procent ankietowanych uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Z kolei ponad 90 procent biorących udział w badaniu jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie ponad 90 procent badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Źródło: MKiŚ

Z przeprowadzonego badania wynika, że większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młode (pomiędzy 15 a 29 r.ż.) oraz starsze (60-75 lat). Względem poprzedniego pomiaru spadł odsetek przeciwników energii jądrowej w Polsce wśród osób w średnim wieku (między 40 a 49 r.ż.).

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce częściej wyrażają mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i lubuskiego (na poziomie 90 procent).

Źródło: MKiŚ

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2022 r., metodą CATI (wywiady telefoniczne) na reprezentatywnej grupie 2112 Polaków w wieku 15-75 lat.

 

Źródło: MKiŚ