Polska potrzebuje strategii na rzecz gospodarki cyrkularnej

14 października 2016, 06:45 Alert
circular

11 października w ramach Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w Poznaniu podczas targów Pol-Eco-System odbyło się seminarium „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W kontekście wydanych przez Komisję Europejską komunikatów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) eksperci próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie jak kształtuje się polska droga w tym zakresie.

Nie wiadomo jednak, kiedy chcemy dojść do celu. Czy ma to nastąpić w 2030 r., czy może 2050 r.? Zdaniem Andersa Wijkmana z Klubu Rzymskiego nie wybraliśmy dotąd lidera, który wyznaczy drogę i nie omówiliśmy zakresu zadań potrzebnych do realizacji tego celu.

Jak stwierdził podczas wystąpienia Mirosław Bachorz z firmy Ekoefektywność obecnie niezbędne jest uruchomienie procesu poszukiwania odpowiedzi na te kluczowe pytania i stworzenie wspólnej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym, rozszerzając jej zakres na wszystkie obszary cyklu circular economy.

W trakcie wspomnianego seminarium przestawiono dobre praktyki rozwijające gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednym z miast, które dąży do wdrożenia systemu zarządzania odpadami bazującego na filozofii circular ecnomy są Brzeziny. Do przetwarzania odpadów będą tam zatrudnione osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Źródło: PortalKomunalny.pl