Polska przyjrzy się wyciekowi gazu w Czechach a spór o Turów trwa

24 listopada 2021, 20:30 Alert
Kopalnia Turów
Odkrywka w Turowie

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że służby podległe jej resortowi zbadają wyciek gazu w czeskim Trzyńcu, cztery kilometry od granicy Polski. Nie ma natomiast wieści o rozmowach na temat Kopalni Turów.

23 listopada w nocy doszło do usterki zbiornika gazu w hucie trzynieckiej. Polacy zbadają jej wpływ na środowisko po stronie polskiej.

Polacy spierają się z Czechami o środowisko przy okazji sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej procesu przedłużenia koncesji wydobywczej Kopalni Turów. Rozmowy na ten temat nie przyniosły dotąd rozstrzygnięć pomimo wstępnej deklaracji resortu klimatu, że może dojść do rychłego porozumienia.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Izba tor-Turów