Polska i Słowacja omówiły rozwój szlaków transportowych w ramach Korytarza Północ – Południe

31 maja 2017, 16:15 Alert
MABkonsultacjemidzyrzdowe31majaTT
Fot.: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wiceminister Andrzej Bittel (pierwszy z lewej) rozmawiał z wiceministrem transportu i budownictwa Słowacji Viktorem Stromčkiem

31 maja 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel spotkał się z wiceministrem transportu i budownictwa Słowacji Viktorem Stromčkiem w ramach dwustronnych konsultacji międzyrządowych.

Tematami dyskusji były możliwości zwiększenia nośności transgranicznych połączeń drogowych, współpraca w ramach korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk i budowy szlaku drogowego Via Carpatia oraz perspektywy podpisania umów dotyczących transgranicznych połączeń kolejowych.

Wiceminister Andrzej Bittel (pierwszy z lewej) rozmawiał z wiceministrem transportu i budownictwa Słowacji Viktorem Stromčkiem.

Wiceministrowie potwierdzili kontynuację ścisłej współpracy w zakresie dalszego rozwoju międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia. Zgodnie podkreślili też, że oddanie do użytku autostrady D3 po stronie słowackiej otworzy dla ruchu ciężkiego korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk.

– Via Carpatia to trasa o wysokim znaczeniu gospodarczym i wartości dodanej dla naszego regionu. Cieszę się, że projekt jest sukcesywnie wdrażany we wszystkich zainteresowanych nim państwach – powiedział wiceminister Bittel.

Uczestnicy spotkania omówili również perspektywy współpracy po uzgodnieniu nowej dwustronnej umowy o transgranicznej komunikacji kolejowej. 30 maja 2017 r., czyli dzień przed konsultacjami międzyrządowymi, w słowackim Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyły się robocze rozmowy na temat kształtu tego dokumentu. Polska zawarła analogiczne umowy z wszystkimi sąsiadami i trwa proces dostosowywania ich treści do dyrektywy 2012/34/UE. Umowy te określają możliwość wjazdu pociągu spełniającego prawne i techniczne wymagania ustalone w jednym państwie do najbliższej stacji w drugim państwie.

– Nowe porozumienie wpisuje się w szerszy kontekst działań podejmowanych przez Polskę w celu ożywienia stosunków polsko-słowackich, jak m.in. współpracę w ramach kolejowych korytarzy towarowych, czy realizację inwestycji kolejowych, jak budowa nowej linii skracającej podróż z Krakowa do Muszyny przez Podłęże – Piekiełko- powiedział wiceminister Bittel.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa